Home > Onderwerpen > Arbocatalogi
Arbocatalogi

Sinds medio 2011 zijn er vijf arbocatalogi voor de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie beschikbaar. Ze bevorderen veilig en gezond werken. De catalogi volgen de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek en zijn geen statische documenten. Wie gebruik maakt van de maatregelen die er in staan, voldoet aan hetgeen de Inspectie SZW verlangt.

Zij controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van arbeid. De arbocatalogi vormen steeds het uitgangspunt bij de handhaving. Als een inspecteur tijdens een inspectie of onderzoek een overtreding aantreft (een ‘beboetbaar feit’), kan hij een sanctie opleggen. Afwijken van de catalogus mag, mits risico’s goed worden aangepakt. 

Documenten
Er is op dit moment geen data om weer te geven.
Agenda Naar agenda
Er zijn op dit moment geen agendapunten om weer te geven.