Home > Onderwerpen > RI&E
RI&E

Wilt u arbozorg systematisch in de dagelijkse bedrijfsvoering integreren? En veilig en gezond werken stimuleren? Met een RI&E zet u de risico’s op een rij om ze daarna gericht aan te pakken. De RI&E is niet ingewikkeld, maar wel verplicht voor bijna iedere ondernemer met personeel. Een RI&E bestaat uit twee onderdelen: een risicoanalyse met alle risico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. 

Mijn RI&E
Op Mijn RIE voor de rubber- en kunststofsector vindt u de nieuwe opzet voor RI&E-instrumenten die onze sector samen met Arboplaats en Steunpunt RI&E heeft ontwikkeld. Dit geeft u inzicht welke risico’s in welke processtap goed of nog niet beheerst zijn en welke opgenomen zijn in het Plan van Aanpak. ‘Mijn RI&E’ genereert ook een volledig RI&E-rapport voor het bedrijf. Het steunpunt RI&E heeft alle RI&E’s erkend als branche RI&E.

Informatieblad 'Werken met de nieuwe Branche RI&E 2019' 
Medio 2019 heeft de NRK een informatieblad opgesteld waarin de nieuwe eisen aan bedrijven door wijzigingen in de Arbowet op een rij worden gezet.