Home > Onderwerpen > Onderwerp
Arbeids- omstandigheden

Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Kennis van de risico's is een belangrijke basis. De NRK stimuleert bedrijven om arbozorg systematisch in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren. Wij bieden ondersteuning, instrumenten, projecten en advies. 

Arbocatalogi
Sinds medio 2011 zijn vijf arbocatalogi voor de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie beschikbaar. De catalogi volgen de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek en zijn dus geen statische documenten.

RI&E
Wilt u arbozorg systematisch in de dagelijkse bedrijfsvoering integreren? Met een RI&E zet u de risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken. De RI&E is niet ingewikkeld, maar wel verplicht voor bijna iedere ondernemer met personeel.
Vanaf 1 april 2013 moeten de RI&E-tools van branches een erkenning hebben van het Steunpunt RI&E. De tools van de NRK beschikken over deze erkenning.

PBM-beheersplan beschikbaar
Hoe ga je als bedrijf om met het beheersen van persoonlijke beschermingsmiddelen? Een van de leden heeft hier een handig PBM-beheersplan voor opgesteld. Omdat dit een goed voorbeeld is voor andere bedrijven, is het plan als model beschikbaar voor alle leden. Het beheersen van de uitgifte, werkplekinstructies, de (beleid)keuze voor langdurig of éénmalig gebruik en de verantwoordelijkheidsverdeling komen onder andere aan de orde.