Home > Onderwerpen > Onderwerp
Rethink Plastics

Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. We zijn er trots op om dat te laten zien! We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken. 

Wie is Rethink?
Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen.

Ons doel
Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet.
Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

Alleen door een goed gesprek aan te gaan, ontstaat het beeld dat recht doet aan onze industrie. Een beeld dat gebaseerd is op feiten en getuigt van verantwoordelijkheid en respect. Van een branche die de schouders eronder zet en vol energie meewerkt aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Campagne Plastic Waarheid vs. Plastic Fabel
Er heerst momenteel veel onbegrip over plastic. Zo wordt plastic veel (soms onterecht) bekritiseerd op social media. Aan Rethink de taak om een tegengeluid te geven en de waarheid boven tafel te krijgen!

Met de campagne ‘Plastic Waarheid vs. Plastic Fabel’ brengen we nuance in het debat over plastic aan door middel van 8 Feiten&Fabels. De fabels zijn voornamelijk gebaseerd op de misvattingen die heersen onder de Nederlandse consument. De feiten geven weer hoe het werkelijk zit. Duik in de Feiten&Fabels en kom erachter wat jij DACHT te weten en wat je NOG niet wist over plastics.