Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-04-2015 NRK introduceert NRK Gedragscode

De NRK geeft prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een gezonde omgeving. Om dit te bekrachtigen heeft het bestuur eind 2014 de NRK Gedragscode of 'Code of Conduct' opgesteld. Deze gedragscode beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag en regelt hoe lidbedrijven zullen handelen in het publieke en private domein. Inmiddels is de NRK Gedragscode gepubliceerd op de website en hebben reeds een aantal lidbedrijven deze ondertekend.

De NRK Gedragscode is gebaseerd op de zeven kernprincipes, zoals vastgesteld conform ISO 26000. Deze vormen de basis van ons ondernemen en maatschappelijk verantwoord gedrag. Het afleggen van rekenschap, transparantie, ethisch gedrag en respect voor stakeholderbelangen, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en  mensenrechten zijn de uitgangspunten van de gedragscode. Op basis hiervan steunen lidbedrijven duurzame ontwikkeling en realisatie van de circulaire economie. Ze bieden veilige en gezonde werkomstandigheden, waarmee ze de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren. De geleverde producten leveren gebruiksgemak en dragen bij aan de welvaart en het welzijn van gebruikers.

Ondertekening gedragscode
De NRK nodigt alle lidbedrijven uit de NRK Gedragscode te ondertekenen. Ondertekening staat open voor alle NRK-lidbedrijven, ongeacht of het ISO 26000 certificaat reeds behaald is. Download  de verklaring NRK Gedragscode van de website en wij voegen uw bedrijf aan het overzicht toe. Met deze gedragscode kan de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie zich profileren als een productieve, constructieve, innovatieve en wendbare bedrijfstak. Als een partij die in een complexe wereld nieuwe ideeën verwelkomt en processen jaarlijks verbetert. Een bedrijfstak die nieuwe producten ontwerpt, engineert en fabriceert en gelijktijdig de samenwerking koestert tussen stakeholders met zeer uiteenlopende behoeften, belangen en vaardigheden.