Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-07-2024 Tien onderzoeken via NWO en CPNL van start om plastics circulair te maken

Hoe zorgen we ervoor dat plastic verpakkingsmateriaal opnieuw gebruikt kan worden? Of hoe kunnen kleurstoffen in PET-flessen hergebruikt worden en bijdragen aan het streven om plastics circulair te maken? Dit en meer zijn de onderzoeksvoorstellen die zijn toegewezen in de call Plastics circulair maken: technische innovaties. De tien onderzoeksprojecten gaan via NWO van start in het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL. De NRK juicht deze onderzoeken van harte toe. Het is belangrijk om te werken aan nog verdere verduurzaming van de kunststofsector, daarbij is fundamenteel onderzoek onmisbaar.


Momenteel wordt in Nederland vijftien procent van de één miljoen ton in Nederland jaarlijks afgedankte plastics hoogwaardig gerecycled. Het doel is dat in 2030 vijftig procent van alle plastics gerecycled worden en in 2050 moet de productie volledig circulair zijn. Met welke technische innovaties kunnen we ervoor zorgen dat plastics vaker hergebruikt worden? Dat wordt onderzocht in Plastics circulair maken: technische innovaties.

Over het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL (CPNL)
De call Plastics circulair maken: technische innovaties maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL. In 2030 wil Nederland dat vijftig procent van alle plastics gerecycled worden en in 2050 moet er een volledig circulaire plastics keten zijn. Het CPNL-programma loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen die zich richten op knelpunten om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten, de Nederlandse economie duurzame groeikansen te bieden en met subsidies de transitie te versnellen.

Er is zes miljoen euro verdeeld over tien projecten. Alle onderzoeken zullen vijf jaar duren en passen binnen een van de volgende drie thema:

  • ontwerp van circulaire plastics;
  • nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken;
  • nieuwe recyclingtechnieken.

Lees hier meer details over alle projecten

Bronnen: NWO