Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-06-2024 Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Vanaf 2027 wil de overheid inzetten op een nationale norm, om fossiele polymeren deels te vervangen met recyclaat of biogebaseerde polymeren: de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). U krijgt daardoor als plasticverwerker te maken met extra kosten om aan deze nieuwe norm te kunnen voldoen. Met de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers kunnen verwerkers een deel van deze kosten opvangen.


Hier is tot 2030 in totaal 49 miljoen euro voor beschikbaar. Met dit budget is het mogelijk om technische tests uitvoeren om te onderzoeken of het mogelijk is een deel van de fossiele plastic binnen uw productieproces te kunnen vervangen door gerecycled of biogebaseerd plastic. De aanvraag voor de subsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
Hoogte subsidie en aanvraagperiode
Startdatum: dinsdag 18 juni 2024 09:00 uur
Einddatum: donderdag 3 oktober 2024 12:00 uur


U krijgt 75% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 25% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 25.000 per aanvraag, voor één of meer productietesten.

Totaal budget: € 6.000.000 (voor 2024)

Aanvullende informatie
RVO verwacht dat u met ingang van 2024 elk jaar subsidie kunt aanvragen. U krijgt maximaal één keer per kalenderjaar subsidie.


Voor wie?
De subsidie is voor ondernemers die plastic verwerken (converters). U verwerkt polymeren tot plastic half- en eindproducten.


Waarvoor krijgt u subsidie?
U vraag subsidie aan om één of meer productietesten uit te voeren. Zo ontvangt u steun bij de activiteiten die daarbij komen kijken.


Wie de subsidie aanvraagt

  • U vraagt maximaal één keer per kalenderjaar de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aan. Kreeg u in 2024 al subsidie? Dan mag u in 2025 weer aanvragen.
  • Uw onderneming is actief in Europees Nederland. Uw producten worden daar gebruikt, of ze zijn voor export. Het recyclaat in uw productietest mag van buiten Nederland komen.


Criteria van uw productietest(en)

  • U voert een of meer productietesten uit om (meer) recyclaat of biogebaseerde polymeren te verwerken in uw eigen plastic producten. Zo vervangt u fossiele plastics.
  • Uw productietest richt zich op verwerking van polymeren in plastic deel- of eindproducten. Naar verwachting krijgen die vanaf 2027 te maken met de Nationale Circulaire Plastic Norm. Productietesten voor verwerking van andere type polymeren komen niet in aanmerking voor subsidie. Zoals elastomeren, thermoharders of composietmaterialen, bijvoorbeeld rubber.
  • De gerecyclede content in u uw productietest komt van gebruikte plastic producten.
  • Het deel circulair plastic in uw productietest is veel hoger dan wat u nu in producten verwerkt. Hoe hoog dit is kan per soort product verschillen.


Start met de voorbereiding van uw aanvraag!
U kunt nu al starten met het voorbereiden met de aanvraag voor subsidie. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na 18 juni een aanvraag in te dienen, RVO beoordeelt de aanvragen namelijk op volgorde van binnenkomst. De NRK roept leden dan ook op om alvast te starten met deze voorbereiding. Welke gegevens u precies nodig heeft voor deze voorbereiding kunt u hieronder op de website van RVO vinden. Daar leest u ook meer over de procedure nadat u uw aanvraag heeft ingediend.


Vragen?
Heeft u specifieke vragen over deze subsidie neem dat contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie en aanvragen
Lees hier alle informatie rond de subsidie

Bronnen: RVO