Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-06-2024 CRS: MKB blijft achter in cyberweerbaarheid

De Cyber Security Raad (CSR) heeft afgelopen week een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat er een kloof is tussen grote ondernemingen en kleinere als het gaat om cyberweerbaarheid. Het mkb blijft achter: het investeert te weinig geld en aandacht in voldoende beschermingsmaatregelen. Dat is niet alleen een risico voor henzelf - bedrijven zijn kwetsbaar - maar ook voor de maatschappij. Het mkb vormt immers de ruggengraat van de economie.


De CSR adviseert de overheid om het mkb gericht, structureel en uniform te ondersteunen. Deze aanpak moet nauw aansluiten bij de behoefte van mkb’ers en daarom ook in nauwe samenwerking met brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Verschillende brancheorganisaties, waaronder de NRK, gaan graag in gesprek met de leden om te kijken waar, naast de al lopende initiatieven zoals Samen Digitaal Veilig, aanvullend behoefte aan is en hoe het mkb het been kan bijtrekken.

Samen Digitaal Veilig
De Federatie NRK is partner van Samen Digitaal Veilig. Het platform Samen Digitaal Veilig helpt ondernemers om in eenvoudige stappen digitaal veilig te worden. Met deze complete software oplossing krijgen alle bedrijven, groot en klein, toegang tot de juiste informatie en kunnen ze samen werken aan veiligheid in de keten.

Hét keurmerk om aan de NIS2 wetgeving te voldoen
Als ondernemer in de rubber– en kunststofindustrie is de kans groot dat u te maken krijgt met de nieuwe NIS2 wetgeving. Belangrijke en essentiële bedrijven moeten vastgestelde cybersecuritymaatregelen nemen. Levert u producten of diensten aan deze bedrijven? Dan moet ook u maatregelen nemen. Het NIS2 Quality Mark is daar een hulpmiddel voor. Het laat precies zien wat u moet doen en regelen. Zo wordt de gehele keten veiliger.

Lees hier meer over NIS2 en het keurmerk

U kunt ook aansluiten bij de Informatiesessie Cyberweerbaarheid van MKB Nederland op dinsdag 18 juni 2024

Bronnen: VNO-NCW