Home > Nieuws > Nieuwsbericht
28-02-2024 Europees Parlement stemt in met strenge exportregels voor plastic afval naar buiten EU

Het Europees Parlement heeft strengere regels goedgekeurd voor de export van plastic afval buiten de EU. Binnen tweeënhalf jaar moet het verschepen van plastic naar de meeste landen buiten de EU stoppen, tenzij deze landen kunnen aantonen dat ze het afval duurzaam kunnen verwerken. De wet is bedoeld om te voorkomen dat Europa haar afvalproblemen naar derde landen uitvoert. Er is echter ook een keerzijde. Algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf vertelt aan de NOS dat hij verwacht dat dit plastic afval, nu export niet meer mag, in Europese verbrandingsovens of op stortplaatsen zal verdwijnen.

Afgelopen jaar was de vraag naar recyclaat vanuit de Europese kunststofindustrie minder, mede als gevolg van de lagere afzet in diezelfde industrie, waardoor er meer werd geëxporteerd naar Azië voor verdere verwerking. De voornaamste bestemmingen voor deze export zijn Indonesië, Vietnam en Maleisië. Deze ontwikkeling past ook bij een markt die opereert op basis van vraag en aanbod. Het materiaal beweegt daarnaartoe waar de meeste vraag is: afgelopen jaar was dat Azië in plaats van Europa.

Als er niet meer mag worden geëxporteerd naar niet-OESO landen betekent dat ook dat we meer afval krijgen dat hier momenteel niet gerecycled kan worden. Dat heeft te maken met verschillende factoren, waaronder hogere energieprijzen en loonkosten in Europa. Maar bovenal heeft dit te maken met de vraag naar recyclaat in Europa. Bij voldoende vraag tegen competitieve prijzen zouden we ook hier in Europa volop kunnen blijven investeren. 

‘Als er niet meer mag worden geëxporteerd naar niet-OESO-landen, betekent dat dat we meer afval krijgen dat hier momenteel niet kan worden gerecycled. Dit afval zal verdwijnen in Europese verbrandingsovens en op Europese stortplaatsen’, vertelt Harold de Graaf aan de NOS. 

De NRK hoopt dat het naderende exportverbod ook betekent dat er spoedig extra stappen gezet worden ter bevordering van het Europese recyclingklimaat. Hierbij kan worden gedacht aan heldere Europese einde-afvalcriteria en een verplichte inzet van recyclaat op Europese schaal.