Home > Nieuws > Nieuwsbericht
24-11-2023 Nieuw programma helpt bedrijven om aan Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen

VNO-NCW en MKB-Nederland starten - samen met de landelijke en decentrale overheden - het ‘KRW Actieprogramma bedrijfsleven’. Eind 2027 moet Nederland voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Maar, slechts een klein deel van de 745 Nederlandse wateren voldoet aan die richtlijn. Indien dat zo blijft, dreigt een volgende stikstofcrisis.


Het nieuwe programma gaat bedrijven helpen zo veel mogelijk te voorkomen, dat na 2027 ontwikkelingen, projecten en uitbreidingen niet meer mogelijk zijn, of dat bijvoorbeeld lozingsvergunningen moeten worden ingetrokken. Basis van de aanpak is een werklijst van de meest problematische KRW-stoffen voor de verschillende (industrie)sectoren en hulp om de emissies daarvan voldoende terug te brengen.

De ontwikkeling van concrete instrumenten wordt met het ministerie van IenW, decentrale overheden en de betreffende brancheorganisaties en bedrijven afgestemd. Binnenkort volgt meer informatie.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze ‘goede toestand’ uiterlijk in 2027 realiseren.

Lees hier meer over de Kaderrichtijn Water