Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-11-2023 Nederlandse industrie blijft krimpen, rubber- en kunststofindustrie ook hard geraakt

De productie Nederlandse industrie, inclusief de rubber- en kunststofsector, is opnieuw gekrompen in september 2023, blijkt uit cijfers van het CBS. Harold de Graaf, directeur van de NRK, gaf eerder al zijn zorgen aan in een interview (oktober 2023) met het Financieele Dagblad: "De neergang is aanzienlijk en vooral merkbaar in de verpakkingsindustrie en bij producenten van technische kunststoffen."

De Nederlandse industrie kampt met een scherpe daling in zowel productie als het aantal orders. De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is marginaal verbeterd, van 43.6 in september naar 43.8 in oktober. De score is zeer laag en duidt dus nog steeds op een snelle afname van de bedrijvigheid. Een indexwaarde onder 50 geeft krimp aan, terwijl een waarde boven 50 groei weergeeft.

Rubber- en kunststofsector getroffen
Uit gegevens van het CBS blijkt dat de gemiddelde dagelijkse productie in de rubber- en kunststofindustrie in september van dit jaar met bijna 8 procent is gedaald. De seizoengecorrigeerde dagproductie van de industrie daalt sinds april 2022, volgens het CBS. Van augustus op september daalde de productie met 0,9 procent.

Bron: CBS

 

 

Bron: CBS

Verminderde buitenlandse orders en afnemende vraag
Vooral buitenlandse orders zijn sterk verminderd, hoewel de afname in september licht afnam ten opzichte van de voorgaande maand. Naast de afnemende vraag is er ook sprake van een krimpende productieomvang en een snelle daling van afzetprijzen. Bedrijven in sectoren als de verpakkingsindustrie en producenten van technische kunststoffen worden het hardst getroffen.

Impact op verschillende bedrijven
Hoewel sommige bedrijven standhouden vanwege twee goede jaren, worden energie-intensieve bedrijven, waaronder die in de rubber- en kunststofsector, zwaarder getroffen. Een aantal leden van de NRK heeft hun bestellingen verminderd omdat hun eigen verkopen drastisch zijn afgenomen. De Graaf merkt op: "De pijn is niet overal even voelbaar, maar vooral in grote sectoren zoals de verpakkingsindustrie en bij producenten van technische kunststoffen, zoals fabrikanten van beschermhoesjes voor oordoppen."

Stilstaande machines
Bij sommige bedrijven is de teruggang in orders buitengewoon sterk. De Graaf zegt hierover: "Er zijn bedrijven die slechts enkele maanden geleden overwogen om te investeren in capaciteitsuitbreiding. Nu is die beslissing teruggedraaid, en meer dan de helft van het bestaande machinepark staat stil. Dat is werkelijk een extreme omslag." Deze terugval in het aantal orders heeft ook geleid tot banenverlies in de sector. Al voor de vierde maand op rij is er sprake van een inkrimping van personeelsbestanden, doordat bedrijven tijdelijke contracten niet verlengen en vertrekkende personeelsleden niet vervangen.

Aanhoudende onzekerheid
Hoewel de huidige situatie niet zo ernstig is als aan het begin van de coronapandemie, blijft de onzekerheid voortbestaan. De verwachting van ABN AMRO is dat de productie van de Nederlandse industrie als geheel over heel 2023 met 7,5 procent zal dalen. De Graaf benadrukt: "Wij maken ons als NRK echt zorgen over de sterke krimp van de maakindustrie in Nederland. Het water staat steeds meer ondernemers in de rubber- en kunststofsector aan de lippen. De politiek moet oog hebben voor de effecten van deze krimp, zoals banenverlies, en daar op een verstandige manier op inspelen."

Bronnen: CBS , FD