Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-11-2023 Succesvolle marktdag circulair rubber

Op dinsdag 10 oktober 2023 vond in Tolbert bij Hofland Rubber een geslaagde Marktdag over Circulair Rubber plaats. Er kwamen zo’n zestig enthousiaste deelnemers bijeen om de nieuwste ontwikkelingen in de rubberindustrie te bespreken. De sfeer was ontspannen, de locatie inspirerend en de informatiedichtheid groot.

Elke aanbieder presenteerde zijn (deel)oplossing om de rubberindustrie verder circulair te maken eerst in een korte pitch. Daarna opende de markt, met veel relevante en plezierige gesprekken tussen de aanbieders en bezoekers en natuurlijk ook tussen de bezoekers onderling. Tijdens drie Kennissessies was het mogelijk om meer te weten te komen over de werkwijze van Circulair Plastics NL (Groeifonds), RecyBem en het Versnellingshuis. Bovendien kregen de aanwezigen de gelegenheid om via een uitgebreide rondleiding bij Hofland Rubber het rubberproductieproces van dichtbij te zien, te ruiken en zelfs te voelen.

Met trots kunnen we vertellen dat er belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een circulaire toekomst voor de rubberindustrie. Nieuwe technologieën maken het hergebruik van rubber mogelijk, hoewel dit vaak nog op kleine schaal gebeurt en ook nog diverse technische, chemische, logistieke en organisatorische uitdagingen kent. Maar deze ontwikkelingen bieden een kansrijke toekomst voor de hele rubberindustrie.

Oftewel: De marktdag was een stap verder, op weg naar een circulaire rubberindustrie. Die doelstelling is gehaald!

Bekijk hier de video en de foto’s van de Marktdag Circulair Rubber.