Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-06-2023 Terugblik Algemene Ledenvergadering NRK en seminar met Marc Spekreijse van CPNL

Op woensdag 21 juni 2023 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie NRK plaats in het Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Tijdens het aansluitende seminar informeerde Marc Spekreijse, directeur van Circular Plastics NL (CPNL), de aanwezige leden over de laatste stand van zaken rond dit programma.

In de ALV blikte Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK, terug op een aantal successen. Zo zorgde de inzet van de NRK, in samenwerking met een groot aantal andere branches, dat er in de vorm van de TEK toch een regeling kwam voor energie-intensieve bedrijven. Ondermeer als partner in Cluster 6 blijft de NRK zich inzetten voor de beschikbaarheid van infrastructuur en energie. Netcongestie en beschikbaarheid van elektriciteit zullen ook voor de NRK-leden bij bijvoorbeeld uitbreiding van het bedrijf een belangrijk vraagstuk worden. 

Mogelijk nog belangrijker is het succes rond de bijmengverplichting. Mede dankzij de inzet van de NRK is de voorgenomen plastic-taks omgezet naar een bijmengverplichting. Op dit moment werkt de NRK intensief samen met onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat aan een verdere uitwerking van deze bijmengverplichting. Daarbij is speciaal aandacht voor het onderzoeken van een ondersteuningstraject voor NRK-bedrijven. Over de ontwikkelingen rond de bijmengverplichting staat De Graaf ook in nauw contact met de voorzitters van de aangesloten brancheverenigingen.

Een ander thema van betekenis waar De Graaf bij stilstond is het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). In dit programma wordt gewerkt aan twee nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheden (UPV’s). Deze UPV’s zijn gericht op land- en tuinbouwplastics en plastics in de bouw. De uitwerking ervan wordt verwacht in 2025.

De komende restrictie op PFAS is ook een ontwikkeling die de NRK nauwgezet blijft volgen. Over de restricties organiseerde de NRK al een webinar voor leden. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om een werkgroep PFAS binnen de NRK op te starten.

Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK, blikte onder meer terug met de aanwezige leden op de successen van afgelopen jaar

Circular Plastics NL
Na de ledenvergadering was het woord aan Marc Spekreijse, directeur van Circular Plastics NL (CPNL). Circular Plastics NL is onderdeel van het Groeifonds NL. Hij nam de leden mee langs de laatste ontwikkelingen rond dit programma, zoals de benoeming van verschillende programma-managers. Deze programma-managers zullen de komende jaren verantwoordelijk zijn voor de operationele en organisatorische activiteiten van de verschillende programmalijnen binnen Circular Plastics NL.

Daarnaast gaf Spekreijse de aanwezige leden een inhoudelijke update over de acht verschillende programmalijnen binnen CPNL. Ook stond hij stil bij de volgende stappen in het proces naar de opstart van deze programma’s. Zo legde Spekreijse uit dat het goedkeuren van aanvragen niet gaat via het ‘first come first served-principe’. Na het sluiten van een open call, wordt er naar alle aanvragen tegelijk gekeken. ‘Het gaat er uiteindelijk om dat het beste project subsidie krijgt, niet het eerst aangemelde project’, aldus Spekreijse. Meer informatie over CPNL en het Groeifonds NL kunt u ook hier terugvinden.

De presentatie werd breed gewaardeerd door de aanwezige leden en er werden veel vragen gesteld over de inhoud van de verschillende programmalijnen. De presentatie van van Marc Spekreijse over CPNL is hier te downloaden (in PDF).

Marc Spekreijse, directeur van Circular Plastics NL, informeerde de leden over CPNL