Home > Nieuws > Nieuwsbericht
28-11-2022 RIVM ontwikkelt brochure over risico's van elektromagnetische velden bij diëlektrische verwarming voor plasticlassen en droogprocessen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een voorlichtingsbrochure van het RIVM over risico's van elektromagnetische velden bij diëlektrische verwarming voor plasticlassen en droogprocessen ontwikkeld. 

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De processen rond kunststoflassen en droogprocessen maken gebruik van het principe van diëlektrische verwarming door toepassen van radiofrequente ('hoogfrequente') elektromagnetische velden. Het Arbobesluit bevat sinds 2016 specifieke bepalingen en grenswaarden ter bescherming tegen de risico's van elektromagnetische velden. Het RIVM doet (mede in opdracht van het ministerie van SZW) onderzoek naar de risico's van elektromagnetische velden (EMV) op de werkplek en ondersteunt het veld door ontwikkeling van informatiemateriaal over beoordeling van de risico's en maatregelen.

Op basis van eerder inventarisaties van het RIVM is diëlektrische verwarming geïdentificeerd als bron van EMV. Daarbij ontstaat het risico op mogelijke overschrijding van grenswaarden. Deze toepassing is daarom opgenomen in de tabel met EMV-bronnen waarvoor nadere beoordeling nodig is in algemene Nederlandse praktische gids over elektromagnetische velden in arbeidssituaties.

Ook uit recent literatuuronderzoek naar blootstellingsmetingen van het RIVM is gebleken dat in de buurt van apparatuur voor radiofrequent kunststoflassen en drogen overschrijdingen van grenswaarden en indirecte risico's kunnen optreden. De kans hierop neemt toe als de apparatuur niet op een deugdelijke manier is afgeschermd en wordt onderhouden. Daar ontwikkelde het RIVM een nieuwe brochure over dit specifieke onderwerp. 

De brochure is hier gratis te downloaden