Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-10-2022 NRK: ‘Te veel lidbedrijven hebben niets aan compensatieregeling energie-intensief mkb’

Op 14 oktober is bekendgemaakt dat energie-intensieve mkb-bedrijven een maximale tegemoetkoming van € 160.000 voor hun hoge energiekosten krijgen. De eisen die de overheid stelt om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn echter veel te streng. ‘Maar een heel klein aantal van onze lidbedrijven komt voor een vergoeding in aanmerking’, aldus algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf.

Verschillende voorwaarden van het huidige steunpakket zorgen ervoor dat veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie niets aan de compensatie hebben. Zo is de drempel van 12,5% energiekosten als percentage van de omzet veel te hoog. Slechts een  klein aantal van de NRK-lidbedrijven in de rubber- en kunststofindustrie haalt dit percentage.

Daarnaast is het plafond van een vergoeding van maximaal €160.000  veel te laag. Harold de Graaf: ‘Onze leden krijgen op dit moment te maken met zeer sterk stijgende kosten van energie. De vergoeding die het kabinet nu voorstelt per bedrijf is absoluut niet toereikend. Het kan worden gezien als een druppel op een gloeiende plaat.’

Tot slot zorgt de holdingconstructie ervoor dat bedrijven met meerdere locaties al snel boven de grens van 250 werknemers of €50 miljoen omzet uitkomen en om die reden niet voor steun in aanmerking komen. De Graaf: ‘Veel van onze leden hebben productielijnen op verschillende locaties. Dat zijn vaak fabrieken die verschillende soorten producten maken, maar de overheid ziet ze in de huidige regeling allemaal als één bedrijf. Dit terwijl in de dagelijkse praktijk deze verschillende locaties weinig tot niets met elkaar te maken hebben. De holdingconstructie moet wat de NRK betreft dan ook van tafel.’

Het huidige steunpakket is in de ogen van de NRK, MKB-Nederland, VNO-NCW en een groot aantal andere brancheverenigingen te mager. Er dienen reëele voorwaarden gesteld te worden om in aanmerking te komen voor deze steun. Daarnaast moet de maximale vergoeding per bedrijf omhoog. Het steunpakket blijft ver achter bij de mogelijkheden die het Europese staatssteunkader bied. Doordat landen als bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk daar wel (meer) gebruik van maken is er geen sprake van een level playing field voor Nederlandse bedrijven in Europa. Ook Engeland biedt ruimhartiger steun aan haar bedrijven.

De NRK blijft in samenwerking met andere brancheverenigingen bij het kabinet en de Tweede Kamer de komende tijd aandringen op een betere en ruimere steunregeling.