Home > Nieuws > Nieuwsbericht
24-05-2022 MJA-aanpak leeft voort met NRK E-comply

De afgelopen jaren heeft de industrie grote stappen gezet met haar energiebesparing. Nu de kosten voor gas en elektra de pan uit rijzen en er definitief geen vervolg komt op de MJA, houdt de NRK het thema met E-comply op de agenda. ‘Het belangrijkste voordeel van de MJA was de planmatige manier van werken. Dat voordeel willen we voor onze leden behouden’, zegt voormalig directeur Beleid en Advies Erik de Ruijter.

Met de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA) is ingezet op een jaarlijkse besparing van 2 procent. Met succes: mede dankzij de ondersteuning voor onderzoek en de implementatie van innovatieve technologieën hebben de deelnemers zelfs betere resultaten geboekt dan met de wettelijke verplichtingen wordt beoogd. 

Door slimme, energiebesparende maatregelen te nemen, zoals gebouwisolatie en dunnere of lichtere onderdelen, zijn producenten in de loop der jaren tot wel 80 procent energie-efficiënter geworden (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2020). Ook werd fors bespaard met energiezuinige extruders, het gebruik van restwarmte en met ledlampen. 

De Ruijter betreurt dan ook het feit dat het convenant is beëindigd en de bedrijven er nu weer alleen voor staan. ‘Al vanaf 1990 doen we met ruim honderd lidbedrijven mee. In die jaren hebben we door procesefficiënte maatregelen prachtige resultaten geboekt en steevast alle MJA-doelen behaald.’ De deelnemers, ook die aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) deelnemen, krijgen nu te maken met de wettelijke verplichtingen. ‘We hebben ons daar altijd tegen verzet, maar EZK geeft de voorkeur aan wetgeving boven vrijwillige afspraken.’

Alternatief voor MJA
Met het beëindigen van het convenant vervallen voor de deelnemers ook enkele belangrijke voordelen. In de MJA kon voor de energieprestatie van het bedrijf de energiewinst die de producten in de keten realiseren voor de helft worden meegerekend, een berekening waarmee de industrie doorgaans hoog scoort. Daarnaast was de concernaanpak toegestaan, zodat het bedrijf de maatregelen tussen de vestigingen kon uitwisselen. Verder valt de financiële ondersteuning weg voor onderzoeken, zoals het energieonderzoek. Ook vervalt het belastingvoordeel voor bedrijven die meer dan tien miljoen kWh per jaar verbruiken. 

NRK E-comply kan dat verlies niet compenseren, maar biedt wel een geschikt alternatief voor de MJA-deelnemers en de andere NRK-lidbedrijven. De ondernemer sluit voor vier jaar een contract en wordt in die periode begeleid door ervaren energieadviseurs met veel kennis en ervaring van de sector. ‘Met E-comply helpen we de leden om energiebesparing op een consequente manier op de agenda te houden’, zegt De Ruijter. ‘We starten met een inventarisatie en het inplannen van de maatregelen. Die worden slim en kostenefficiënt getimed, op een moment dat het bedrijf bijvoorbeeld gaat verbouwen of nieuwe machines aanschaft. De adviseurs nemen jaarlijks contact op om het verbruik en de voortgang te bespreken. Er is een helpdesk waar je vragen kunt stellen en offertes kunt laten beoordelen. Het belangrijkste voordeel van de MJA was de planmatige manier van werken. Dat voordeel willen we voor onze leden behouden, zodat we voorop blijven lopen en aan de wetgeving voldoen.’ 

Die wetgeving geldt vanaf een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas(equivalent) per jaar. Conform de Energiebesparingsplicht moet het bedrijf alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar; de termijn waarop de investering door de besparing is terugverdiend. Vanaf 2019 geldt naast de Energiebesparingsplicht ook een Informatieplicht. Deze verplichting houdt in dat het bedrijf rapporteert over de uitvoering van de maatregelen. Door het uitbreiden van de doelgroep van de Energiebesparingsplicht krijgen de convenantdeelnemers vanaf 2023 met deze verplichtingen te maken.

Lees het volledige artikel op de website van Kunststofmagazine