Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-04-2022 ReShaping Plastics-rapport: snellere systeemverandering naar circulariteit én CO2-neutraal nodig

Het “ReShaping Plastics” rapport dat maandag 4 april werd gepresenteerd is ontwikkeld door SYSTEMIQ, begeleid door een onafhankelijke bestuurscommissie en expertpanel, met inbreng van vertegenwoordigers uit de EU-instituties, NGO’s, wetenschap en de industrie. De Europese plastics producenten hebben opdracht gegeven voor het rapport om houvast te krijgen bij het vinden van de meest effectieve antwoorden op de klimaatcrisis en de uitdaging van plastic afval. Het doel van de studie was de huidige voortgang kritisch te evalueren en het potentieel van verschillende maatregelen te evalueren op de mate waarin ze tegemoetkomen aan de EU-doelstelling voor CO2-neutraliteit en circulariteit in 2050.        

Het rapport verkent een reeks van scenario’s op basis van nu beschikbaar zijnde marktgegevens over innovaties, gedane toezeggingen en beleidsmaatregelen die al in de pijplijn zitten. Vervolgens is dit geprojecteerd in zeven scenario’s, die laten zien hoe verschillende elementen, maatregelen en te verwachten technologieën over de lange termijn gaan uitwerken.

Het rapport bevestigt dat circulariteit de belangrijkste katalysator is voor het reduceren van COin het systeem op de korte en middellange termijn. Het benadrukt ook de noodzaak om alle upstream- en downstream maatregelen te betrekken, inclusief mechanische en chemische recycling, het gebruik van alternatieve ruwe grondstoffen, zoals biobased brandstoffen, en ook het ontwerp van producten voor recycling en hergebruik. Om plastic afval en CO2 significant te kunnen reduceren is het ook nodig om voldoende toegang te hebben tot koolstofarme bronnen en hernieuwbare energie.

Forse opschaling
Snellere systemische verandering vereist een fors opschaling van private en publieke investeringen – op korte en langere termijn – vergaande technologische innovaties, nieuwe infrastructuur en nieuwe businessmodellen. Aan de andere kant erkennen de auteurs ook dat het vervangen van plastics door andere materialen nauwelijks perspectief biedt op het bereiken van CO2-neutraliteit.

Dr. Markus Steilemann, President van Plastics Europe: “De plastics industrie heeft een belangrijke rol in het terugdringen van emissies, het verminderen van afval en het verhogen van de circulariteit. Het is hoog tijd om fossiele ruwe grondstoffen te vervangen door circulaire grondstoffen met een significant lagere koolstof footprint. Het rapport schetst een reeks opties en scenario’s om daar te komen. Die gaan we zorgvuldig bestuderen. Natuurlijk hebben we nog niet alle antwoorden op de uitdagingen die op ons bord liggen. Dat is ook waarom het rapport oproept tot intensievere en meer constructieve samenwerking met onze waardeketen en beleidsmakers.”

Plan PlasticsEurope Nederland
PlasticsEurope Nederland (PEN) schrijft in een persbericht dat zij de conclusies van het rapport ondersteunen. Om deze boodschap kracht bij te zetten komt PEN zelf ook met een pakket maatregelen om de aanbevelingen uit het rapport te helpen implementeren en om de industrietransitie te versnellen. Dit omvat:

  1. De ontwikkeling van een roadmap waarin Plastics Europe en haar leden het versnelde transitiepad naar 2050 verder uitwerken. Dit is inclusief het opstellen van tussentijdse mijlpalen en doelen, als ook dat we uitwerking geven aan de meer ambitieuze aanbeveling van te ontwikkelen mechanismen die moeten bijdragen aan een snellere en intensievere industrietransitie. De roadmap zal tegelijk ook het instrument zijn voor rapportage en evaluatie van waar de industrie staat in het bereiken van de  doelen.
  2. Het waarborgen dat standpunten en aanbevelingen van Plastics Europe worden ontwikkeld en in lijn zijn met het doel om de transitie van het plastic systeem te versnellen richting hogere circulariteit en CO2-neutraliteit in 2050.
  3. We gaan ons hard maken voor het totstandkomen van een multi-stakeholder platform in 2022, gemodelleerd naar het in het rapport voorgestelde ‘plastics transitie comité’. Om zo te verzekeren dat een intensievere en meer constructieve dialoog en  samenwerking tussen betrokkenen van de grond kan komen.

Lees hier de managementsamenvatting van het rapport