Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-10-2021 CO2-reductie: is de rubber- en kunststofindustrie op koers?

In de vierde editie van Future Proof Plastics, het jaarlijkse seminar van de NRK en PlasticsEurope Nederland, speelt de reductie van broeikasgassen een centrale rol. Een forse daling van de uitstoot is één van de belangrijke doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In 2030 moet Nederland, zoals het er nu uitziet, de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent hebben verlaagd.

Hoe kunnen we daar als industrie zelf invulling aan geven? Een belangrijke aanzet hiervoor is gegeven met de Transitieagenda Kunststoffen uit 2018. Hierin zijn duidelijke doelen gesteld rond de inzet van gerecyclede en biobased kunststoffen. Door meer gerecycled en biobased kunststof te gebruiken wordt er minder op olie gebaseerd virgin kunststof gemaakt en worden ook meer afgedankte producten ingezameld voor recycling, in plaats van verbrand.

Twee scenario’s CO2-reductie
Of met deze plannen een substantiële CO2-reductie wordt gerealiseerd, is door CE Delft onderzocht in opdracht van de NRK en PlasticsEurope Nederland. Tijdens Future Proof Plastics op 2 november 2021, worden de conclusies toegelicht door Geert Bergsma, manager supply chain analysis van het onderzoeksbureau.

Bergsma belicht de klimaatimpact van circulair rubber en kunststof tot 2030 aan de hand van twee scenario’s. Het eerste is gebaseerd op een inschatting voor het gebruik en de afdanking van kunststof in 2030. Hierbij wordt aangenomen dat de hoeveelheid mechanisch gerecycled materiaal toeneemt en een start wordt gemaakt met chemische recycling. In het tweede scenario is een hogere ambitie geanalyseerd. Concreet houdt dit in dat de inzet van mechanisch en chemisch gerecycled materiaal ongeveer verdubbelt en er meer biobased kunststof wordt toegepast.

Onderzoek CE Delft
Tijdens het seminar vertelt Bergsma van CE Delft meer over de precieze impact van gerecycled en biobased materiaal. Zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de CO2-uitstoot per kilogram kunststof te halveren, als de doelen uit de Transitieagenda worden gerealiseerd? En hoe groot zal de daling per kilogram rubber zijn in de periode tot 2030?

Naast de antwoorden op deze vragen horen de deelnemers meer over het CO2-voordeel van rubber en kunststof in specifieke producttoepassingen, zoals op het gebied van de houdbaarheid van voedingsmiddelen en de gewichtsbesparing van voertuigen. Hoe groter deze CO2-winst, hoe groter de marktkansen voor bedrijven die deze producten leveren. Ook zal Bergsma ingaan op de mate waarin producten van kunststof moeten worden ingezameld en gerecycled om de beoogde doelen te bereiken. En wat mag er van de overheid worden verwacht?

Dagvoorzitter Desiree Hoving leidt een paneldiscussie met stakeholders van binnen en buiten de industrie. Zij gaan in gesprek over het onderzoek van CE Delft.

Aanmelden Future Proof Plastics
Wilt u Future Proof Plastics bijwonen? Meld u dan aan via https://www.rethinkplastics.nl/home-nieuw/future-proof-plastics/ Het seminar vindt plaats op dinsdag 2 november bij het Oude Magazijn in Amersfoort en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt het seminar ook volgen via een livestream. In beide gevallen geldt: vooraf aanmelden!