Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-09-2021 Impuls aan innovatie met GoChem subsidie

GoChem koppelt mkb-bedrijven in de chemiesector aan partijen die helpen met innovatievraagstukken. Als dat een kennisinstelling is en ze elkaar in een project vinden, dan maken beide aanspraak op KIEM GoChem subsidie. Dit kan een impuls aan innovatie geven. Er is nog budget beschikbaar, dus projectaanvragen zijn welkom.

De KIEM GoChem regeling stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen met kennisinstellingen die de gehele waardeketen van de chemiesector omvat. Deze zijn gericht op verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie. Eind 2021 zijn er nog 2 deadlines voor het indienen van aanvragen: 5 oktober en 30 november. Aanvragen zijn welkom, vooral voor projecten waar ‘nieuwe’ (nog niet eerder een GoChem project gedaan) en gevestigde bedrijven in meedoen.

Deelgebieden
De scope van GoChem omvat de hele (circulaire) waardeketen van de chemiesector:

 • Groene, duurzame energie
 • Circulaire grondstoffen en materialen, upcycling
 • Basischemie, halffabrikaten, b2b en b2c producten
 • Biobased grondstoffen en materialen
 • Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
 • Klimaatneutrale brandstoffen
 • Proces-efficiency
 • Waterstof
 • Elektrificatie van de industrie

 

Projectvereisten KIEM GoChem subsidie

 • Maximaal 1 jaar onderzoek: exploratief, toegepast, praktijkgericht
 • Minimaal 1 mkb-bedrijf als kennisvragende partner
 • Gericht op innovatie binnen de scope van GoChem
 • Met hogeschool of universiteit, of direct met Wageningen FBR
 • Subsidie maximaal € 40.000 voor de kennisinstelling
 • Mkb-bijdrage: maximaal € 10.000 die geheel in ‘in kind’ mag (gezien covid)

 

Organisatie GoChem
GoChem is een initiatief vanuit de Topsector ChemistryNL. Partners zijn NWO, het ministerie van EZK, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen (hogescholen, organisaties voor toegepast onderzoek en universiteiten). Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is penvoerder van het programma GoChem en uitvoerder van de KIEM GoChem regeling.

Indieningsronde november 2021

Alle informatie over het indienen van een aanvraag vindt u hier.