Home > Nieuws > Nieuwsbericht
28-09-2021 Teken uw intentieverklaring voor het Nationaal Platform Plastic recycling!

De NRK nodigt haar leden dringend uit een intentieverklaring te tekenen voor deelname aan het plan MaterialenNL in het bijzonder voor het deel circulaire kunststoffen, opgesteld door Nationaal Platform Plastic Recycling (NPPR).

Met deze intentieverklaring meldt u dat dit onderzoek programma interessant is voor uw bedrijf en dat u medio volgend jaar graag besluit over deelname aan concrete innovatieprojecten. Klik hier voor de toelichting van de NRK op GroeifondsNL en het plan circulaire kunststoffen.
De intentieverklaring is niet meer dan dat: u geeft aan geïnteresseerd te zijn, het verplicht u niet, kost geen geld en alleen de tijd om de verklaring in te dienen.
 
Sinds begin dit jaar wordt aan dit onderzoeksprogramma gewerkt. Na de zomer heeft het een vorm gekregen waardoor wij u kunnen informeren en ook vragen om uw innovatie-inspanningen ook te koppelen aan dit programma.
Veel informatie over het Nationaal Platform Plastic Recycling vindt u op Home - Nationaal Platform Plastics Recycling.
 
De NRK heeft de afgelopen maanden onder leiding van Jan Noordegraaf, Kees van Oostenrijk en Erik de Ruijter veel inbreng geleverd op het programma circulaire kunststoffen. Daarbij hebben twee punten centraal gestaan:

  1. De belangen van de fabrikanten, recyclers en compoundeurs in de NRK moeten goed te vinden zijn in het plan. Dat betekent dat het juist ook moet gaan om het toepassen van (nieuwe) kennis, het versterken van de kennispositie van de NRK bedrijven, zeker stellen dat juist uitdagingen die NRK bedrijven hebben in circulair werken hun plaats hebben in het programma en het waarborgen dat ook NRK bedrijven straks hun deel van de subsidie kunnen incasseren;
  2. De brede rubber en kunststofindustrie moet goed in het plan zitten, dus niet alleen kunststoffen, maar ook rubber.

We denken dat beide doelstellingen zijn gerealiseerd.  
 
Het plan MaterialenNL, met het deel circulaire kunststoffen, wordt 31 oktober a.s. ingediend bij het GroeifondsNL. Het deel circulaire kunststoffen is opgesteld door het Nationaal Platform Plastic Recycling en dit deel bedraagt 450 miljoen euro! 50% van de kosten moet door het bedrijfsleven en andere partijen zoals andere overheden worden betaald. Het programma zal 8 tot 10 jaar lopen.
Het is een groot plan waar door meer dan 100 mensen uit kringen van wetenschap, topinstituten, hogescholen, bedrijven groot en klein en branches wordt gewerkt.

Om de deadline van 31 oktober a.s. te halen en ook de onderdelen die voor NRK lidbedrijven belangrijk zijn te waarborgen, is het cruciaal dat de innoverende NRK lidbedrijven interesse hebben in dit mooie plan. Dat laat u zien door uw Letter of Intent of Intentieverklaring te tekenen en tijdig, dus vóór 8 oktober a.s. in te sturen. Dat kan per post of per mail. Stuur a.u.b. ook een kopie aan de NRK: deruijter@nrk.nl.

Download hier de Intentieverklaring

Download hier de Toelichting