Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-09-2021 NRK, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op tot melden van achterstallige betalingen
NRK, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op tot melden van achterstallige betalingen

Mkb-ondernemers die aan het grootbedrijf leveren moeten gemiddeld steeds langer op betaling van hun factuur wachten, of betaaltermijnen worden eenzijdig verlengd. Het Meldpunt Achterstallige Betalingen moet dit beter in kaart brengen en de vraag beantwoorden of er een onafhankelijk toezichthouder moet komen.

Ondernemers kunnen hier nog vier maanden lang (tot eind januari 2022) anoniem melding maken van achterstallige betalingen. Echter: in het eerste halfjaar na opening er slechts 36 meldingen binnen, een onwaarschijnlijk laag aantal. Dit kan erop duiden dat het Meldpunt nog te onbekend is. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen de achterban ondernemers op te roepen late betalingen vooral te (blijven) melden. Hoe meer meldingen, hoe beter het beeld.

NRK
De NRK sluit zich aan bij deze oproep en pleit voor het tijdig betalen van rekeningen. Het niet tijdig betalen van rekeningen is weinig eervol en brengt de leverancier van product en/of dienst in problemen. De administratie wordt extra belast, de liquiditeit verlaagd, en uiteindelijk leiden extra financiële lasten tot extra risico’s. De normale weg als een betaling niet tijdig gedaan kan worden is overleg te hebben met de leverancier over een betalingsregeling.

Het Meldpunt is te bereiken via de website van de Autoriteit Consument en Markt