Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-04-2021 Webinar geeft grip te werken conform wet- en regelgeving

Het voldoen aan wet- en regelgeving is een belangrijke zaak voor de NRK-leden. Het gebruik van technologie om dit optimaal te doen, wordt gestimuleerd door de branche-organisatie. Een toenemend aantal leden gebruikt daarvoor de software van OKcomply. Een verslag van het webinar ‘License to operate’ op 25 maart over hoe u eenvoudig en overzichtelijk de wettelijke eisen kunt beheren, die aan het bedrijf worden gesteld.

Spreker Jaap Wijnker van ingenieursburo Stantec trapte inhoudelijk af met enkele strategische gedachten over hoe vernieuwingen in toezicht in het omgevingsdomein zouden kunnen en moeten plaatsvinden. Hij richt zich bij ingenieursbureau Stantec specifiek op het compliance domein: hoe werk je in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving? Zijn rode draad: de regelgevende overheid in ons land moet naar een toetsende, door een evenwichtiger verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven. 
 
Minder administratieve last
Bedrijven moeten proactiever zijn en de overheid meer toetsend. Nu is het vaak nog andersom. Jaap presenteerde pilotgegevens waarbij verplichtingen uit de Wet bodembescherming vervangen zijn door ‘horizontaal toezicht’. 
Het geeft een aantal grote voordelen:
•    minder administratieve last
•    meer genomen verantwoordelijkheid
•    meer transparantie bij organisaties
•    meer snelheid
•    meer vertrouwen in het gehele proces

Meer horizontaal toezicht houdt in dat er actief meer intern toezicht ingeschakeld wordt waar mogelijk, met als einddoel dat er slimmer gewerkt wordt. Dit sluit aan bij de visie van OKcomply.

OCEG onderzoek
Erik de Ruijter (NRK) licht toe hoe de relatie tussen NRK en OKcomply is ontstaan. Daarna praat Elwyn Ko van OKcomply met Nicole Schrauwen van Else Plastics en Danny Oonk van Carlisle over hun ervaring met Okcomply.Zij werken er mee en zien de voordelen. Zij geven tips hoe je de compliance software binnen een organisatie succesvol geïmplementeerd en geaccepteerd kunt krijgen.
In dit gesprek komen ook vragen aan de orde uit het zogenoemde ‘Governance, Risk en Compliance volwassenheidsonderzoek van de denktank OCEG (Open Compliance and Ethics Group), onder meer dan 500 organisaties.
 
In dit onderzoek gaat het over het toegenomen bewustzijn, aandacht en budget binnen bedrijven voor toezicht. Er blijkt uit dat er steeds meer aandacht is voor een totaal inzicht met betrekking tot waaraan je als organisatie aan moet en wil voldoen. Dit past ook in een wereld waar er steeds meer aandacht is voor klimaat, duurzaamheid, integriteit en voor maatschappelijke, bedrijfsmatige en individuele verantwoordelijkheden.
          
In de kleine afsluitende steekproef tijdens de webinar lijkt het erop dat de resultaten uit het internationale onderzoek ook gelden voor de NRK-branche. Er wordt aangegeven dat men wel (redelijk wat) vertrouwen heeft in de eigen beheers- en controle-activiteiten. Daarnaast denkt men zeker dat er nog voldoende winst te behalen is op de volgende terreinen: 
 
1.     Moeilijkheid om data uit verschillende afdelingen en systemen te combineren
2.     De compliance- en operationele risico’s beter begrijpen
3.     Men vindt het lastig om de autoriteit goed te informeren
4.     Lastig tot onmogelijk om goed inzicht te krijgen in de ondernemingsrisico’s
5.     Risicobeoordelingsresultaten zijn (enigszins) onbetrouwbaar
 
Meer informatie
Was u er niet bij? U kunt het webinar terugkijken via deze link. Of download de presentatie

In een recent artikel in Kunststof Magazine (december 2020) en ook in de eigen NRK uitgave Netwerk, is meer te lezen over de ervaringen van een aantal OKcomply gebruikers: Carlisle construction Materials, Van de Else plastics en Refitech.