Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-03-2021 SUP-richtlijn en zwerfvuil op zee vraagt verbintenis van de industrie in alle sectoren

Nu de SUP-richtlijn aanstaande is, heeft EuPC een verklaring gepubliceerd van EurActiv over het feit dat een echte samenwerking met andere marktsegmenten, zoals de papiersector, noodzakelijk is om aan de kerndoelstelling van de SUP-richtlijn gestalte te kunnen geven. 

Het primaire doel van de richtlijn single-use plastics is het belang om het probleem van zwerfvuil in zee aan te pakken. Dit punt wordt door de richtlijn zelf onderstreept als een cruciale actie voor de verwezenlijking van UN Sustainable Development Goal 14. De kunststofindustrie streeft naar het behalen van de hoogste milieunormen die op EU-niveau zijn vastgesteld om een ​​volledige overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken en een hoog niveau van milieubescherming te garanderen. Een echte samenwerking met andere marktsegmenten, waaronder de papiersector, vormt hier echter de echte hoeksteen.

Lees hier het volledige bericht