Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-03-2021 Deelnemers webinar wisselen kennis uit om zwerfafval te voorkomen

Operation Clean Sweep stond op 23 februari 2021 centraal tijdens het NRK-webinar voor de leden. In een royaal introductierondje kwamen uiteenlopende vragen, wensen en problemen rondom zwerfafval aan de orde. NRK-directeur Erik de Ruijter informeerde de ruim 25 deelnemers over de ECHA-wetgeving en het inrichten van een eigen zorgsysteem. Hij demonstreerde ook de Clean Sweep Regelhulp die voor NRK-leden is ontwikkeld. In een informele sfeer werd kennis en informatie uitgewisseld en was er veel ruimte voor discussie.

In Nederland werken de NRK en PlasticsEurope samen aan dit internationale programma dat al ruim 25 jaar bestaat. Operation Clean Sweep (OCS) is actief in bijna alle Europese landen. In Nederland bestaat het sinds 2015 en was het aanvankelijk opgezet door de NRK in samenwerking met RVO. De NRK tekende mee als deelnemer aan de mondiale actie Operation Clean Sweep

‘Een bedrijf zonder zwerfafval’
Toen de NRK startte met OCS was het uitgangspunt: ‘een bedrijf zonder zwerfafval’. Dat is ook een eis in de Wet milieubeheer. Ieder bedrijf dient tot 20 meter buiten het eigen terrein afval te verwijderen. Uiteraard waren de kunststof pellets vanaf het begin in beeld: bij silo’s of magazijnen worden pellets gemorst. Nu de ECHA microplastics regelgeving in aantocht is, komt er nog meer focus op. Maar de eisen aan het bedrijf om zwerfafval te voorkomen blijven ook overeind. Daarom is het doel van de NRK om met OCS pelletverlies èn zwerfafval te voorkomen.

Good housekeeping
Zwerfafval voorkomen doet een bedrijf door er een vast aandachtspunt van te maken. Net als arbo en energieverbruik vraagt het blijvende aandacht! Je hebt als bedrijf dus een zorgsysteem nodig met doelen, afspraken, regels, steun directie en medewerkers, en controle. Maak het onderdeel van je ISO, Lean, 6 Sigma of 5S procedure.

Elementen van een zorgsysteem zijn:

  • Leg uit wat het doel van OCS is en waarom het belangrijk is. Het voorkomen van zwerfafval voor een schone omgeving verhoogt ook de veiligheid en de sfeer.
  • Maak duidelijke afspraken/regels die de actieve steun hebben van de directie. Zorg dat OCS een vast agendapunt is in de overleggen van directie en afdelingen.
  • Goed gereedschap is het halve werk. Ook voor schoonhouden en schoonmaken heb je gereedschap nodig: zorg voor een veegmachines, bezems en andere apparatuur.
  • Maak mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen omgeving/werkplek. Stimuleer eigen oplossingen. En vergeet het buitenterrein niet!
  • Creëer een vast moment om op te ruimen, bijv. op vrijdagmiddag gaan ‘de puntjes op de i’.
  • Motiveer en beloon goed gedrag. Deel regelmatig een smiley uit aan collega’s die ‘schoon werken’.
  • Houd de vinger aan de pols en leg de lat hoog. Loop regelmatig door het bedrijf en beloon, stimuleer collega’s en spreek anderen aan op hun fouten. Ook collega’s spreken elkaar daarop aan.

Clean Sweep Regelhulp
Een praktische tool om concreet mee aan de gang te gaan is de NRK Clean Sweep Regelhulp. Je controleert er eenvoudig mee of en waar granulaat en afval weglekken tijdens productieprocessen. Je krijgt in beeld waar reststromen kunnen ontstaan en materiaal (ongecontroleerd) verdwijnt. De Clean Sweep Regelhulp focust zich uitsluitend op zwerfafval dat ontstaat binnen het bedrijf.

Rioolput filters
Diverse leveranciers leveren (riool)filters in diverse maten. Zoeken op internet helpt als je niet zelf iets wilt maken. Hier twee links: Zoekresultaten voor 'filterbuizen' (dyka.nl) of een oplossing van motix.  

NRK Buitenterreindag 19 maart
De theorie meteen in praktijk brengen kan met deelname aan de NRK Buitenterreindag op vrijdag 19 maart, vóór de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. Wie die dag ook zijn buitenterrein schoonmaakt, wordt verzocht het via info@nrk.nl door te geven. Dan maken we er samen een landelijke actie van binnen onze sector. Lees meer over de Buitenterreindag

Statische elektriciteit - EPS
EPS laadt snel statisch op. Dat is lastig en leidt tot vervuiling. De Vynova Group heeft het probleem van statische elektriciteit bij het transport in de fabriek opgelost via een heel fijn gedoseerde waternevel. Het is waard te kijken of die oplossing ook voor EPS fabrikanten een oplossing kan bieden. NRK zal er met Stybenex een apart overleg voor inplannen.

Nog een paar praktische tips
Heb je veel stof in het vuil? Dat stof verwaait met het legen van de kliko. Stop daarom een plastic zak in de kliko en voorkom verwaaien. Ieder bedrijf is verplicht zijn afval te scheiden en gescheiden voor recycling of afvoer aan te bieden. Daar kun je geld mee verdienen, want goed gesorteerd afval is potentiële nieuwe grondstof. Kijk dus of je schone stromen restmateriaal kunt maken door beter te sorteren. De kosten zijn lager of het restmateriaal brengt geld op!

Webinar gemist?
Heeft u het webinar op 23 februari gemist. Klik hier om het terug te kijken.
Op 29 juni organiseert de NRK opnieuw een webinar over Operation Clean Sweep. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.