Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-01-2023 Contactgegevens medewerkers NRK en externen

Aandachtsgebied 

Naam 

E-mail en telefoonnummer 

Bureaumanagement
NRK Bestuur
NRK Recycling
NRK Folie
NRK Verpakkingen
NRK Daklicht
Vekudak
NRK Ketenpartners RKI
NII

 Yolanda Boeters 

 

 06 - 15 32 19 06

 boeters@nrk.nl 

 

Algemeen directeur
Perscontacten | woordvoering
Bestuur NRK
Communicatie
Europese contacten (EuPC)

 Harold de Graaf 

 06 - 11 10 77 03

 degraaf@nrk.nl

NRK Recycling
NRK Folie
NRK Flexibele Kunststoffen
NRK Daklicht
NII
NRK Platform Bouw
Vekudak
Beleidsgroep EH&S
Inzet recyclaat & duurzaamheid


Thomas Hobé

 
 06 - 25 50 05 49

 hobe@nrk.nl

NRK PVT
NRK ketenpartners RKI
NRK Compoundeurs
Innovatie & Circulaire Economie
NRK Trend Enquête
Rethink EXPO
Onderwijs & Examencommissie

 Martin van Dord 

 06 - 23 42 65 93 

 vandord@nrk.nl 

NRK Verpakkingen
Werkgroep Voedselcontact
Werkgroep Beleidsmaatregelen
Single Use Plastics (SUP)

Arie de Jong

06 - 22 79 14 97

dejong@nrkverpakkingen.nl

Stuurgroep PVC&Ketenbeheer

 Roger Loop 

 06 - 20 00 45 26

 loop@nrk.nl 

NRK Werkgevers
NVR TRA
CAO en pensioen
Arbocatalogi & RI&E
Beleidsgroep EH&

 Margo de Kort  

 06 - 23 98 27 70 

 dekort@nrk.nl 

Stoffenbeleid
REACH
Beleidsgroep EH&S

 Eline van Daatselaar 

06 - 13 96 13 08
vandaatselaar@nrk.nl

Communicatie
(website, social media, nieuwsbrieven)
Woordvoering
Ledenadministratie (CRM)
Operation Clean Sweep (OCS)
Ondersteuning Rethink Awards
Ondersteuning Rethink EXPO

Max Meessen

 06- 21 66 68 59

 meessen@nrk.nl 

Bureaumanagement
NRK PVT
NRK Werkgevers
NRK Flexibele Kunststoffen
NRK Compoundeurs
NVR TRA
Stichting Bedrijfstakbureau KRLI

 Roxy Goudsmit

06- 21 66 83 83 
goudsmit@nrk.nl

Stybenex

 Rogier Goes

 06 - 10 97 58 26

 r.goes@stybenex.nl

BureauLeiding
Buizen Inzamel Systeem (BIS)
PVC
GMD

Bert van Steeg

06 - 21 57 86 27

bertvansteeg@bureauleiding.nl
 

Administratie NRK

 

 administratie@nrk.nl

 

​​​​​