Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-12-2019 Informatieplicht energiebesparing impuls tot energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is, heeft een impuls gegeven aan energiebesparing. Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben inmiddels gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De informatieplicht is in het leven geroepen om gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht te geven in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, zodat de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd.


  • Vanuit de rubber- en kunststofindustrie hebben inmiddels ruim 350 bedrijven voldaan aan de informatieplicht. Samen met de 100 NRK bedrijven die meedoen aan MJA3, betekent dit dat ruim 450 bedrijven in onze sector voldoen aan de informatieplicht.
  • NRK ondersteunt de leden rond het thema energie met het NRK MJA3-programma en met NRK E-Comply. Uit de rapportages van het MJA3 programma blijkt dat de bedrijven in de kopgroep zitten rond energiebesparing.
  • Meer informatie NRK MJA3 programma (vanaf 2013)  
  • Meer informatie Dossier Informatieplicht energiebesparing (vanaf medio 2018)

De 44.000 bedrijven hebben de gevraagde gegevens veelal zorgvuldig aangeleverd. Uit de rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke energiebesparende maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15% van de erkende maatregelen moet nog door de bedrijven worden uitgevoerd. De meest getroffen maatregelen zijn het aanbrengen van ledverlichting en het isoleren van spouwmuren. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd zullen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom. Het verbruik waarover is gerapporteerd, komt overeen met het gemiddeld gasgebruik van ca. 1,3 miljoen vierpersoonshuishoudens (2,1 miljard m³) en het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 3,7 miljoen vierpersoonshuishoudens (16,5 miljard kWh).

Lees hier het volledige persbericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.