Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-10-2019 Conjunctuur - Afzetprijzen industrie omlaag 2019

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 0,8 procent lager ten opzichte van augustus vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste prijsdaling in bijna drie jaar. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Dit had vooral impact op de aardolie-industrie en de chemie. In de meeste overige bedrijfstakken van de industrie lagen de prijzen in augustus hoger dan een jaar eerder.

In juli was de prijs van de producten van de industrie nog even hoog als een jaar terug. In vergelijking tot juli zijn de afzetprijzen van de industrie in augustus met 0,7 procent gedaald. De prijzen op de binnenlandse markt bleven gelijk, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt met 1,3 procent daalden.

Producenten industrie iets minder positief 
Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie is in september opnieuw afgenomen. De CBS-index kwam deze maand uit op 3,3. In augustus was de index nog 3,9. Het vertrouwen is nog wel beter dan het twintigjarig gemiddelde van +1. Een waarde boven de nul duidt op optimisme. In februari 2018 bereikte het vertrouwen met 10,9 de hoogste waarde, het dieptepunt lag in februari 2009 met een waarde van -23,5.

Producenten in de industrie oordeelden in september positiever over hun orderportefeuille. Daarentegen waren ze negatiever over de voorraden gereed product. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid veranderde niet. Het optimisme was het hoogst onder ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie stond juist op het laagste niveau in de afgelopen zeven jaar.

Meer informatie dossier conjunctuur CBS.

Bronnen: VNO-NCW