Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-06-2019 Nieuw pensioenprincipeakkoord juni 2019

Na een jarenlange impasse is op 5 juni 2019 bij de SER een principeakkoord nieuw pensioenstelsel gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. 


De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland organiseren voor u een eerste voorlichtingsbijeenkomst met vragenronde op

 

  • donderdag 13 juni
  • vanaf 9.30 u inloop |10.00 u tot 12.00 u met aansluitend broodjeslunch
  • in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag

Hier aanmelden  
Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaats is, dan wordt meteen een tweede bijeenkomst belegd. 

Informatie via VNO-NCW over het pensioenakkoord.

Beknopte informatie over het nieuwe pensioenstelsel zie hieronder

Achtergrondinfo en filmpje van de SER over het thema pensioenen. 

Bronnen: SER