Home > Nieuws > Nieuwsbericht
27-05-2019 Terugblik en presentaties bijeenkomst NRK 3D-printen

3D-printen is de fase van experimentele nieuwe techniek voorbij. Steeds meer bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie kiezen voor deze industriële productietechniek om snel en nauwkeurig complexe objecten te maken. Het gebruik van kunststof 3D-printers neemt daarom een grote vlucht. Op woensdag 15 mei was een enthousiaste groep deelnemers bijeen om met elkaar te praten over een mogelijke krachtenbunding van dit jonge marktsegment in een belangengroep.

Het programma startte met vier inspirerende presentaties: 

Na een rondleiding door het pand van P3D zijn de aanwezigen onder leiding van de sprekers in kleine groepjes actief aan de slag gegaan met de volgende thema's:

  • Diensten aan bedrijven - ondersteuning op wettelijke eisen bij de productie (arbo, milieu, energie, CO2), producten en innovatie.
  • Lobby voor bedrijven - in welke richting ontwikkelt de markt zich en wat moeten overheid en marktpartijen doen om succesvol te groeien.
  • Netwerk van bedrijven – samenwerken en kennisdelen is een belangrijke basis voor groei en succes. Maar met wie, waar, waarover en hoe vaak?
  • Technologie naar bedrijven – technologische kennis stimuleert innovatie en (gezamenlijke) innovatie met kennisinstellingen versnelt enorm.

De resultaten per thema zijn na afloop kort gepitcht.
Meer informatie over de uitkomsten van deze bijeenkomst volgt later.