Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
16-02-2023 Uitnodiging NRK PVT meeting LCA & Recyclaat Oude Prodentfabriek Amersfoort

NRK PVT kunststofverwerkers nodigt je uit voor de kennisbijeenkomst over Life Cycle Analyse tools en Inzet recyclaat, die we 16 februari 2023 organiseren in de Prodentfabriek in Amersfoort. 


LCA-tools. In de meeting leer je hoe jouw bedrijf Life Cycle Analyse tools in kan zetten. Om nog duurzamere producten te ontwerpen. Om ze duurzamer te produceren. Om je klant aan te tonen hoe duurzaam jouw product is. Jeanette Levels-Vermeer van LBP|SIGHT laat eerst zien hoe je als ondernemer snel en gemakkelijk aan de slag kan gaan met bestaande tools. Daarna ga je in een korte workshopsessie daadwerkelijk aan het werk met een LCA tool.

Recyclaat. Er ligt een grote uitdaging om de komende jaren veel meer kunststof te recyclen en om meer recyclaat in te zetten. Dat is nog steeds een hele uitdaging, vooral bij kleine volumes.

Aan de hand van een aantal cases laat Cristel Rijnen van Injection Point zien hoe zij dit heeft aangepakt, met wie ze heeft samengewerkt en welke uitdagingen en kansen er zijn. Bij wie kun je dan terecht en welke ondersteuning bestaat er voor het inzamelen van producten?

Hierbij maak je kennis met aantal hulpmiddelen die door Polymer Science Park zijn ontwikkeld om de inzet van recyclaat te stimuleren.

Circulaire Plastics NL. Tot slot praat Martin van Dord van NRK je bij over het innovatieprogramma Circulaire Plastic NL. Welke kansen liggen hier voor de kunststofindustrie en jouw bedrijf.

FileHap. We sluiten de bijeenkomst af met een stevige filehap en volop ruimte om te netwerken. Kun je daarna na de avondspits weer snel naar huis.

Praktische informatie:

Donderdag 16 februari 2023
Oude Prodentfabriek in Amersfoort
Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR Amersfoort

Aanmelden
Het maximaal aantal deelnemers voor de bijeenkomst is bereikt. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Deelname is gratis. Wij willen er echter alles aan doen om verspilling van voedsel en energie tegen te gaan. Daarom brengen wij bij ‘no show’ een fee van € 50,- in rekening als u op de dag zelf én zonder schriftelijke of telefonische afmelding niet aanwezig bent. U kunt gratis annuleren tot 6 februari 2023.

Programma

14.00 uur        Inloop
14.15 uur        Recyclaat kleine stromen, issues en cases                                  
15.30 uur        Pauze
16.00 uur        Sessie workshop milieuimpact eigen case uitwerken & sessie inzet recyclaat  wensen en oplossingen
17.30 uur        Oplossingen voor recyclaat & Nationaal Groeifonds NL                              
18.00 uur        Borrel/file hap
19.00 uur        Einde