Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
12-10-2022 Webinar CO2-registratie woon-werkverkeer en zakelijke ritten Online

Vanaf 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren.

Dat is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. Eén van de plannen is om te komen tot CO2-reductie van werkgerelateerde mobiliteit.

Op woensdag 12 oktober (10.00-11.30 uur) organiseert AWVN samen met VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een online bijeenkomst waarin u wordt bijgepraat over de hoofdlijnen van het beleid, de praktische aspecten van de registratie en de trend onder werkgevers om hun mobiliteitsregelingen te verduurzamen.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Marco Martens, senior beleidsadviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de CO2-registratie. Hij informeert over de laatste stand van zaken en de praktische aspecten ervan.

Marco Wiesehahn, beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-Nederland beschouwt de CO2-registratie vanuit werkgeversperspectief en vertelt over de koers van de ondernemersorganisatie tijdens de onderhandelingen met het ministerie over de regeling. Ook komen openstaande punten in de regeling aan de orde.

Tot slot zal Armand Lahaije, adviseur fiscale zaken AWVN, nader ingaan op zogeheten groene arbeidsvoorwaarden en de trend om – mede als gevolg van de registratieplicht – mobiliteitsregelingen te verduurzamen.

Uiteraard is er ook volop ruimte voor vragen.

Aanmelden kan hier
Programma

Praktische informatie

Woensdag 12 oktober, 10.00 – 11.30 uur
Deelname staat open voor leden van VNO-NCW, MKB-Nederland en of AWVN en ondernemers die daar aangesloten zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden