Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSACT NRK Gedragscode

Kies onderdeel:

De NRK Gedragscode of Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag, zoals vastgesteld door het bestuur in december 2014. De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Deze producten komen tegemoet aan de behoeften van de moderne mens en ze dragen bij om toekomstige problemen te voorkomen.

Mission statement 
Het mission statement van de NRK is daarom People, Planet, Profit en Polymeren.
Met het motto 'Blij met producten van rubber en kunststof' geeft de NRK, samen met haar lidbedrijven, prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een gezonde omgeving. Onze lidbedrijven steunen duurzame ontwikkeling en realisatie van de circulaire economie. Ze bieden veilige en gezonde werkomstandigheden, waarmee ze de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren. De geleverde producten leveren gebruiksgemak en dragen bij aan de welvaart en het welzijn van gebruikers.
De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie profileert zich als een productieve, constructieve, innovatieve en wendbare bedrijfstak. Als een partij die in een complexe wereld nieuwe ideeën verwelkomt en processen jaarlijks verbetert. Een bedrijfstak die nieuwe producten ontwerpt, engineert en fabriceert en gelijktijdig de samenwerking koestert tussen stakeholders met zeer uiteenlopende behoeften, belangen en vaardigheden.

Kernprincipes NRK Gedragscode
Deze gedragscode regelt hoe wij zullen handelen in het publieke en private domein. Uitgangspunt zijn zeven kernprincipes, zoals vastgesteld conform ISO 26000. Deze vormen de basis van ons ondernemen en maatschappelijk verantwoord gedrag.
De zeven kernprincipes zijn:
- Afleggen van rekenschap
- Transparantie
- Ethisch gedrag
- Respect voor stakeholderbelangen
- Respect voor wet- en regelgeving
- Respect voor internationale gedragsnormen
- Respect voor mensenrechten

Downloads
- NRK Gedragscode in het Nederlands
- NRK Gedragscode in het Engels
- Verklaring NRK Gedragscode, aanmeldingsformulier in te vullen door bedrijven

Bedrijvenregister
Onderstaande lidbedrijven hebben de NRK Gedragscode ondertekend. Een aantal van deze bedrijven beschikt inmiddels over een Zelfverklaring ISO 26000 (MVO). Bedrijven zijn vrij om hun zelfverklaring ISO 26000 te publiceren op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN.

Naam bedrijf Contact Website
RIS Rubber Wouter Rietdijk www.risrubber.nl
Haval Disposables Erwin van Limpt www.haval.nl
Batelaan Kunststoffen Annelies Batelaan www.batelaan.nl
Flevo Rubber Compounding Hans van 't Geloof www.rubbercompounding.nl
CurTec International Fred Lammers www.curtec.com
KIVO Plastic Verpakkingen Erwin Bökenkamp www.kivo.nl
Oerlemans Plastics Therèse van Vuren www.oerlemansplastics.nl
Oosterwolde Plastic Industrie Albert de Bruin www.opi-plastics.nl
Fardem Packaging Ronald Oud www.fardem-packaging.nl
Hofland Deltaflex Rubbertechniek René Hoekzema www.hdrt.nl
Perfon Richard Wolters www.perfon.nl
Holonite Paul Konings www.holonite.nl
Van der Windt Verpakking Anneke van der Meijs www.vanderwindt.com
Paardekooper Verpakkingen en Disposables Anneke van der Meijs www.paardekooper.nl
DBP Plastics  Alfred Olthof www.dbp.be
Apeldoorn Flexible Packaging Frank van den Berg www.afpholland.com
Dupo Plastics Willem Klaas Schutten www.dupo.nl
Sylvaphane Group Heimen van Diest www.sylvaphane.com
Van Deudekom Plastics René de Vries www.vandeudekom.nl
     
     Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014