Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSACT Green Deal

Kies onderdeel:

De chemische en kunststoffenindustrie heeft de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de samenleving. Ook de vraag naar producten op basis van hernieuwbare stoffen stijgt. Daarom hebben de partners in de Green Deal Groencertificaten een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken en eindproducten leveren.

De Green Deal Groen Certificaten helpt fabrikanten aan groene producten en een betere concurrentiepositie. Dat gebeurt door de inzet van kunststoffen en chemicaliën die deels of geheel worden geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Groen Certificaten worden in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid ontwikkeld en toegepast. Sinds de start in 2011 zijn er al meer dan tweehonderd getekend. NRK, VNCI, PlasticsEurope, SABIC, Kellpla, BASF, ministerie van EZ en RVO hebben in deze Green Deal een duurzaamheidsstandaard ontwikkeld als basis voor vrijwillige certificering van biobased producten. De standaard bevestigt de duurzaamheid van de biobased grondstoffen en het gehalte van een product volgens de ‘chain of custody’: in welke mate gecertificeerde biogrondstoffen kunnen worden gemengd met andere grondstoffen en hoe dit moet worden geadministreerd.

Biomassa traceren
Steeds vaker worden hernieuwbare grondstoffen (biomassa) voor toepassingen in chemische producten en kunststoffen ingezet. Dit sluit aan bij de bredere ontwikkeling richting een circulaire economie. Om te garanderen dat deze chemische producten en kunststoffen ook daadwerkelijk uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt en op duurzame wijze zijn geproduceerd en verwerkt, zijn heldere criteria ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat biomassa in de keten te traceren is, vooral omdat voor de productie van chemische producten en kunststoffen in de diverse processtappen meerdere grondstoffen en halfproducten verwerkt worden tot soms complexe eindproducten. Via deze certificering tonen producenten aan dat deze kunststof en chemische producten bijdragen aan de transitie van fossiele naar duurzame, hernieuwbare grondstoffen.

Website
Alle informatie over de Green Deal Groen Certificaten staat op de website www.greendeal-groencertificaten.nl. De site bevat voorbeelden van ondernemingen die de Green Deal methode al succesvol hebben ingezet. 

Presentatie
Download hier de presentatie over de Green Deal Groencertificaten (maart 2016)
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014