Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Rethink

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland. Hier vallen ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder. Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen. Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. We zijn er trots op om dat te laten zien! We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken. Bekijk onze film.

Doel van Rethink
Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet. Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie. We hebben gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is en dat onze standpunten en ambities niet bekend zijn. Met Rethink willen we daar verandering in brengen!

Gezamenlijk initiatief
Alleen door een goed gesprek aan te gaan, ontstaat het beeld dat recht doet aan onze industrie. Een beeld dat gebaseerd is op feiten en getuigt van verantwoordelijkheid en respect. Van een branche die de schouders eronder zet en vol energie meewerkt aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.
In Rethink trekken NRK, PlasticsEurope Nederland, NRK Verpakkingen, NRK Recycling, NRK PVT Kunststofverwerkers en de ledenbedrijven in de branche samen op. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er een beeld ontstaat van onze industrie, met de juiste aandacht en waardering die ze verdient!
Download voor meer informatie de visual story of kijk op de website www.rethinkplastics.nl.

Zelf aan de slag
Het Rethink-initiatief staat onder de leiding van de leden van de beleidsgroep Communicatie/Public Affairs, bestaande uit vertegenwoordigers van de brancheverenigingen en de leden. Diverse lidbedrijven hebben al aangegeven actief mee te willen doen met Rethink en aan de slag te gaan binnen hun eigen bedrijf en daarmee de standpunten van onze industrie te verstevigen. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om te helpen het juiste verhaal van onze industrie uit te dragen. Al naar gelang de behoefte zullen we dit pakket in de toekomst verder uitbreiden en actualiseren.
Maar Rethink is meer dan alleen een set aan documenten. Wij lichten dat graag in een persoonlijk gesprek verder toe. Interesse in Rethink? Mail naar Erik de Ruijter of Inge Munniks.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014