Home > Onderwerpen > Zwerfafval
Zwerfafval

Een schoon bedrijf voor het milieu
Een schone, opgeruimde werkvloer vindt iedereen prettig. U toch ook? Het verhoogt uw werkgenot, de veiligheid van uw werknemers en maakt dat bedrijfsprocessen beter lopen. En niet onbelangrijk, u draagt direct bij aan een schoner milieu.

Doe mee
Doe mee met Operation Clean Sweep (OCS). Download de OCS-verklaring en retourneer deze aan de NRK. Geef nu samen met andere bedrijven het goede voorbeeld. Het programma is bedoeld voor fabrikanten van kunststof producten, grondstofleveranciers en recyclaars. U verklaart zich hiermee in te spannen om zwerfafval uit uw bedrijf te voorkomen. Opgeruimd staat netjes! 

Wereldwijd netwerk
Operation Clean Sweep is een internationaal programma dat ruim 25 jaar bestaat. Het is actief in bijna alle alle Europese landen. In Nederland bestaat OCS sinds 2015 en was aanvankelijk opgezet door de NRK in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De NRK tekende mee als deelnemer aan de mondiale actie Operation Clean Sweep. In Nederland werken de NRK en PlasticsEurope samen aan het programma.

Betere bedrijfsvoering
Sinds het begin zijn vele bedrijven ondertekenaar geworden van het programma. Zij verhogen de kwaliteit van hun bedrijfsvoering en kunnen dit laten zien aan de buitenwereld. Tegen een minimum aan inspanning. Maatschappelijke kritiek over vervuiling kunt u eenvoudig tegengaan door te laten zien dat uw bedrijf uit zichzelf het probleem aanpakt.

Zwerfafval voorkomen
In Nederland behelst OCS niet alleen kunststof afval. Het programma richt zich op alle bedrijfsafval. U heeft daarmee een krachtig verhaal voor de buitenwereld. En meer voordelen voor uw eigen bedrijf. In uw eigen land produceert u geen zwerfafval. En deelname aan OCS geeft een signaal aan de EU dat de industrie zich vrijwillig zoveel mogelijk doet om zwerfafval te voorkomen.

Ondersteuning door de NRK
Bent u geinteresseerd om ondertekenaar te worden? Bent u onzeker over wat het met zich meebrengt of over de uitvoering ervan? De NRK kan uw vragen beantwoorden. Lees ook de OCS brochure waarin de voordelen en de benodigde acties kort en krachtig worden uitgelegd. Wanneer u ondersteuning nodig heeft zijn daar mogelijkheden voor. U kunt informatie aanvragen via info@nrk.nl

Wat doet OCS voor u?
Na ondertekening ontvangt u van ons praktische informatie over hoe u OCS in uw bedrijfsvoering kan toepassen.

Het programma OCS biedt u diverse hulpmiddelen:

  1. De poster 'Maak van afval geen zwerfafval'. Download de poster en hang deze op uw mededelingenborden.
  2. De online regelhulp Clean Sweep om uw eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze regelhulp brengt in kaart of en waar rest- en zwerfafval kan ontstaan in kunststof- en rubberverwerkende bedrijven. Deze regelhulp is gratis voor NRK-leden.
  3. Bij voldoende animo organiseren wij een webinar voor projectleiders om uitleg en antwoord op alle vragen te geven.

Register Clean Sweep
Als u mee doet, publiceren wij dat in het online register op onze website. Iedereen kan zo zien dat u acties neemt om zwerfafval te voorkomen. In 2015 tekende de NRK mee als deelnemer aan de Europese actie Operation Clean Sweep. Wij staan vermeld als supporter op de officiële website van Operation Clean Sweep. Als u ermee akkoord gaat, kunnen wij u niet niet alleen vermelden in het online register van de NRK maar ook als deelnemer in het Europese register van Operation Clean Sweep.

Wie doen er al mee?
De onderstaande organisaties hebben de toetredingsverklaring Clean Sweep al ondertekend. Zij verklaren werk te maken van het voorkomen van rest- en zwerfafval binnen en buiten het bedrijf. Zo leveren zij een bijdrage aan good housekeeping binnen de rubber- en kunststofindustrie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ...