Home > Onderwerpen > Onderwerp
Vakopleiding en onderwijs

Technisch personeel wordt schaarser. Ook de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie kampen daarmee. Samenwerking met scholen, onderwijsinstellingen en met bedrijven in de sector is van groot belang om de instroom op peil te houden. Onderwijs en vakopleiding zijn daarom voor de NRK belangrijke speerpunten, de federatie is actief met: 

  • Het (regionaal) faciliteren dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en een agenda voor samenwerking maken.
  • Presentatie van de bedrijfstak aan leerlingen en ouders in het kader van voorlichting en imago
  • Instandhouding Branchekwalificatiesysteem: uniformering van opleidingen en examens.

Opleidingen en examinering
Sinds 2005 is er één uniforme kwalificatiestructuur voor opleidingen in de kunststof- en rubberindustrie. Uniformiteit geeft duidelijkheid over de inhoud en de zwaarte van de opleidingen. Dat betekent meer transparantie en de mogelijkheid diploma’s en opleidingsniveaus te vergelijken. Voor werknemers is het eenvoudiger een vervolgopleiding te volgen.

In samenwerking met bedrijven en de opleidingsinstituten STODTMikrocentrum en VAPRO, zijn opleidingen ontwikkeld voor Spuitgieten I, II, III; Extruderen I en II, Rubber I en II en Composietverwerker I, II en III. Deze opleidingen worden afgesloten met een examen van een onafhankelijk examenbureau. De kwaliteit van de examens wordt bewaakt door een examencommissie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Uw houvast
Er zijn veel websites met informatie over opleidingen en beroepen, zoals de portal over opleidingen en beroepen en ondernemerschapsonderwijs. Ook Kunststofoveral geeft er informatie over.