Home > Onderwerpen > Onderwerp
Marktcijfers

Deze pagina bevat links naar websites van verschillende organisaties, banken en instellingen met feiten en cijfers die relevant zijn voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie.

CBS - Industrie en energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap, www.cbs.nl. Via Statline, de elektronische databank van het CBS, kunnen bedrijven zelf tabellen en grafieken samenstellen.

COEN

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


NEVI - kennisnetwerk voor inkoop en supply management

NEVI geeft iedere eerste werkdag van de maand de Purchasing Managers' Index (inkoopmanagersindex) voor Nederland uit. Deze index geeft zowel een beeld van de Nederlandse industrie als van de gehele Nederlandse economie. Maandelijks vullen ongeveer 300 inkoopmanagers de enquête in. Zij werken bij bedrijven die minimaal 10% van het BBP vertegenwoordigen. De vragen hebben betrekking op productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, werkgelegenheid, levertijden, voorraad ingekocht materiaal en voorraad gereed product. www.nevi.nl


Panteia/EIM

EIM voert economisch en sociaal beleidsonderzoek uit voor overheden, beleidsinstanties en branche- en koepelorganisaties. EIM creëert kennis over het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen ten behoeve van beleidsbeslissingen. www.ondernemerschap.nl 

Binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap wordt extra onderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse topsectoren. Een grote hoeveelheid informatie weergegeven in publicaties, factsheets en microdata is samengebracht op de website www.topsectorenonderzoek.nl


ABN AMRO Energiemonitor en sectorupdate 

ABN AMRO publiceert iedere maand de Sectormonitor Energie en de Sector Update Industrie


ING

Het ING Economisch Bureau publiceert jaarlijks tientallen rapporten, onderzoeken en artikelen. Publicaties zijn zowel gericht op specifieke regio's en sectoren, als ook op nationaal en internationaal niveau. www.ing.nl.


Rabobank Industrie Update

Rabobank publiceert maandelijks een selectie van ontwikkelingen en nieuwsberichten in de industrie van de afgelopen maanden.