Home > Onderwerpen > Onderwerp
Circulariteit

Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in grote delen van de wereld leiden tot een steeds grotere vraag naar grondstoffen. Die groeiende vraag vindt met name plaats buiten Europa. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie op de beschikbaarheid van grondstoffen.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Bij een lineaire economie worden producten gebruikt die daarna in de afvalfase belanden. Bij een circulaire economie worden de producten gerecycled, zodat van het materiaal weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. 

Om invulling te geven aan de Europese doelstellingen voor een circulaire economie, heeft de Nederlandse overheid het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) opgesteld. Het sluiten van de grondstofketens heeft hoge prioriteit.

Kunststoffen in een circulaire economie
De kunststofindustrie onderschrijft de ambities om de productketen verder te verduurzamen en een circulaire economie tot stand te brengen. Plastic producten zijn veelal vooral duurzaam in de gebruiksfase. Zo zorgen plastic verpakkingen voor een goede bescherming van producten en lange houdbaarheid van levensmiddelen. Plastics zijn zeer licht en sterk en dragen daarom bij tot steeds lichtere en veiliger transportmiddelen zoals auto’s, treinen en vliegtuigen. Plastics zorgen hiermee voor belangrijke besparingen van grondstoffen en vermindering van CO2 emissies. Ze zijn dus nodig om een circulaire economie tot stand te brengen.