Home > Onderwerpen > Onderwerp
Export

De rubber- en kunststofindustrie is sterk internationaal georiënteerd. Ruim 60% van de totale omzet wordt behaald door export. Cijfers van het CBS tonen bovendien aan dat de export jaarlijks met 5 tot 7% groeit. De internationalisering en globalisering neemt in rap tempo toe en internationaal ondernemen wordt daarmee steeds belangrijker. Want door vergrote afzet kunnen bijvoorbeeld schaalvoordelen in de productie behaald worden. Daardoor kunnen toenemende investeringskosten in technologie worden terugverdiend.

Netwerk Internationaal Ondernemen 
Het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) is een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zij bieden informatie, hulp en advies bij het starten met export. Er wordt gekeken naar welke markt de beste kansen biedt voor je product, hoe je alle benodigde kennis kan vergaren, hoe je een geschikte zakenpartner vindt en welke startersregelingen er bestaan vanuit de overheid.