Home > Onderwerpen > Onderwerp
CAO kunststof-, lijm- en rubberindustrie

 

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie geldt voor alle onder de CAO vallende werknemers. Dat zijn werknemers die in dienst zijn bij een bedrijf dat lid is van NRK Werkgevers. NRK Werkgevers regelt de arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen, zodat u in uw bedrijf alleen nog maar bedrijfsgerichte afspraken hoeft te maken. 

Efficiënt, effectief en deskundig
U kunt natuurlijk zelf arbeidsvoorwaarden opstellen voor de medewerkers in uw onderneming. Maar weet u dan zeker dat u niets over het hoofd ziet? En heeft u wel eens in kaart gebracht hoeveel tijd u daaraan kwijt bent? Het kan een stuk efficiënter... De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie is een vrijwillige cao die niet algemeen verbindend is verklaard. Als u zich aansluit bent u verzekerd van eigentijdse en actuele arbeidsvoorwaarden voor al uw medewerkers. De cao legt u niet van alles op, maar biedt een basispakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er ruimte voor bedrijfsspecifieke afspraken, mits die geen afbreuk doen aan de afspraken in de cao. Door deze opzet bent u als werkgever enerzijds verzekerd van een waterdichte arbeidsovereenkomst en anderzijds heeft u voldoende speelruimte voor individuele afspraken. Daarnaast kunt u als cao-bedrijf rekenen op deskundig advies op het gebied van de arbeidstijdenwet, ontslagrecht, wet op de ondernemingsraden e.d. Ook kunt u aanhaken bij mantelovereenkomsten, zoals de WGA-hiaatverzekering.

NRK Werkgevers
NRK Werkgevers behartigt de belangen van leden die zijn toegetreden tot de CAO voor de Kunststof- en Rubberindustrie. NRK Werkgevers voert namens de aangesloten werkgevers de onderhandelingen met de betrokken vakverenigingen. Naast de CAO-onderhandelingen geeft NRK Werkgevers in het kader van het sociale dienstenpakket ook professionele ondersteuning op sociaal terrein.De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie geldt voor alle onder de CAO vallende werknemers. Dat zijn werknemers die in dienst zijn bij een bedrijf dat lid is van de NRK Werkgevers.