Home > Onderwerpen > Onderwerp
Rethink Plastics

Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. We zijn er trots op om dat te laten zien! We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken. 

Wie is Rethink?
Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen.

Ons doel
Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet.
Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

Campagne Hoe Duurzaam Maakt U Het?
Vloggers Bart en Robin willen zoveel mogelijk mensen inspireren te verduurzamen en duiken de wereld van plastic in. Kunnen dingen groener, schoner of beter voor het milieu en de natuur gemaakt worden? Wat is plastic soep, klimaatverandering en hoe werkt recyclen? Je ziet het in 'Hoe Duurzaam Maakt U Het?' Om de week op woensdag om 15:30 een nieuwe aflevering.
Bekijk hier alle afleveringen!

In 2020 voert Rethink de Instagram-campagne ‘Mede dankzij rubber en kunststof’
Op donderdag 20 februari is de Rethink Instagram-campagne gestart ‘Mede dankzij rubber en kunststof’. Deze loopt voor 3 maanden tot aan de zomervakantie. Zo'n 2 keer per week worden foto’s geplaatst op het Instagram-account RethinkplasticsNL die op een aantrekkelijke en herkenbare manier de toepassingen van kunststof en rubber taten zien. NRK-bedrijven worden uitgenodigd en aangemoedigd om mee te doen.

Campagne ‘Plastic Waarheid vs. Plastic Fabel’ 2019
In 2019 voerde Rethink de campagne Plastic Waarheid vs. Plastic fabel. Deze online campagne werd op social media gevoerd om het grote publiek inzicht te geven in meer dan alleen emoties over plastic. Voor meer over deze campagne, zie ‘Rethink campagne Waarheid vs fabel’ op de site Rethink Plastics..