Home > Onderwerpen > Onderwerp
PVC Ketenbeheer

Begin 1989 hebben in Nederland de fabrikanten van de grondstof PVC samen met de belangrijkste verwerkers van PVC de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer opgericht. De groep ontwikkelt programma’s   gericht op het voortdurend verminderen van de belasting van het milieu in de hele levenscyclus van PVC en PVC-producten (dat is de productie, verwerking, gebruik, hergebruik en verwijdering). Daarnaast verstrekken zij namens de sector informatie over milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van PVC.

Wat is PVC?
PVC is een van de meest gebruikte kunststoffen. Het wordt ingezet voor zeer uiteenlopende toepassingen in ons dagelijks leven. PVC wordt geproduceerd op basis van twee natuurlijke grondstoffen: aardolie en zout. Aardolie fungeert als bron van koolstof en waterstof, zout als bron van chloor. 

Eigenschappen van PVC:

  • hard;
  • transparant;
  • slecht brandbaar;
  • thermoplastisch, d.w.z. het wordt zacht als het verwarmd wordt.

Door bepaalde stoffen toe te voegen, kunnen eigenschappen gewijzigd worden, zoals:

  • de buigzaamheid;
  • de kleur / transparantie;
  • de bestendigheid tegen licht en warmte.


Op die manier kan PVC worden aangepast aan de eisen van het eindproduct. Dat is ook de reden dat PVC wordt gebruikt voor zeer veel verschillende toepassingen in onder andere de bouw, de automobielsector, medische producten, verpakkingen en consumentenproducten.