Home > Onderwerpen > NRK Gedragscode
NRK Gedragscode

De NRK Gedragscode of Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag, zoals vastgesteld door het bestuur in december 2014. De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Deze producten komen tegemoet aan de behoeften van de moderne mens en ze dragen bij om toekomstige problemen te voorkomen.

Mission statement 
Het mission statement van de NRK is daarom People, Planet, Profit en Polymeren.
Met het mission statement geeft de NRK, samen met haar lidbedrijven, prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een gezonde omgeving. Onze lidbedrijven steunen duurzame ontwikkeling en realisatie van de circulaire economie. Ze bieden veilige en gezonde werkomstandigheden, waarmee ze de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren. De geleverde producten leveren gebruiksgemak en dragen bij aan de welvaart en het welzijn van gebruikers.
De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie profileert zich als een productieve, constructieve, innovatieve en wendbare bedrijfstak. Als een partij die in een complexe wereld nieuwe ideeën verwelkomt en processen jaarlijks verbetert. Een bedrijfstak die nieuwe producten ontwerpt, engineert en fabriceert en gelijktijdig de samenwerking koestert tussen stakeholders met zeer uiteenlopende behoeften, belangen en vaardigheden.

Kernprincipes NRK Gedragscode
Deze gedragscode regelt hoe wij zullen handelen in het publieke en private domein. Uitgangspunt zijn zeven kernprincipes, zoals vastgesteld conform ISO 26000. Deze vormen de basis van ons ondernemen en maatschappelijk verantwoord gedrag.
De zeven kernprincipes zijn:
- Afleggen van rekenschap
- Transparantie
- Ethisch gedrag
- Respect voor stakeholderbelangen
- Respect voor wet- en regelgeving
- Respect voor internationale gedragsnormen
- Respect voor mensenrechten

Bedrijvenregister
Onderstaande lidbedrijven hebben de NRK Gedragscode ondertekend. Een aantal van deze bedrijven beschikt inmiddels over een Zelfverklaring ISO 26000 (MVO). Bedrijven zijn vrij om hun zelfverklaring ISO 26000 te publiceren op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN.

Naam bedrijf   Website
RIS Rubber   www.risrubber.nl
Haval Disposables   www.haval.nl
Batelaan Kunststoffen   www.batelaan.nl
Flevo Rubber Compounding   www.rubbercompounding.nl
CurTec International   www.curtec.com
KIVO Plastic Verpakkingen   www.kivo.nl
Oerlemans Plastics   www.oerlemansplastics.nl
Oosterwolde Plastic Industrie   www.opi-plastics.nl
Fardem Packaging   www.fardem-packaging.nl
Hofland Deltaflex Rubbertechniek   www.hdrt.nl
Perfon   www.perfon.nl
Holonite   www.holonite.nl
Van der Windt Verpakking   www.vanderwindt.com
Paardekooper Verpakkingen en Disposables   www.paardekooper.nl
DBP Plastics    www.dbp.be
Apeldoorn Flexible Packaging   www.afpholland.com
Dupo Plastics   www.dupo.nl
Sylvaphane Group   www.sylvaphane.com
Plastics2Pack   www.plastics2pack.nl
Van Deudekom Plastics   www.vandeudekom.nl
Nieuws Meer nieuws
Er zijn op dit moment geen berichten om weer te geven.
Agenda Naar agenda
Er zijn op dit moment geen agendapunten om weer te geven.