Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-06-2021 Positieve beoordeling REACT-EU financiering voor Materials Platform Kunststof Recyclaat
Positieve beoordeling REACT-EU financiering voor Materials Platform Kunststof Recyclaat

Recent hebben partijen de kernboodschap van het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat gedeeld. In dat kader past de oprichting van het Materials Platform Kunststof Recyclaat. NRK en Polymer Science Park (PSP) hebben voor dit investeringsplan een positieve beoordeling ontvangen voor REACT-EU financiering.

Dit platform kan voorzien in een duidelijke behoefte van de achterban om samenwerking in de kunststof keten te bevorderen en de match tussen de vraag naar en het aanbod van gerecycled kunststof (kunststof recyclaat) te faciliteren. Het is de bedoeling om dit concreet te gaan doen met een fysiek en web-based platform waarin de vraaggestuurde standaarden een prominente plaats hebben.

NRK en PSP verwachten na de zomer een kick-off te kunnen organiseren en het fysieke platform te gaan openen.

Met het Materials Platform wordt invulling gegeven aan verschillende acties uit het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat:

  • Actie 4 - Pilots en demonstratieprojecten
    De overheid faciliteert pilots en demonstratieprojecten om het toepassen van kunststof recyclaat te onderzoeken en te demonstreren.
  • Actie 9 - Vraaggestuurde standaarden
    De overheid faciliteert ketenpartners bij het formuleren vraaggestuurde standaarden voor grote recyclaatstromen voor toepassing in nieuwe producten, om zo vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
  • Actie 11 - Kennis delen
    Kennisinstellingen ontwikkelen met marktpartijen, zoals recyclers en fabrikanten van kunststof producten, en met (financiële) steun van de overheid een helpdesk met webapplicatie waar vragers geholpen worden aan de juiste vraaggestuurde standaard en aanbieders van recyclaat hun recyclaat met specificaties kunnen presenteren.
  • Daarnaast kan het Materials Platform input leveren voor de andere acties in het actieplan, bijvoorbeeld rond inzamelen en sorteren (actie 5), design for sustainability (actie 8) en een verplicht minimum percentage recyclaat (actie 12).
Bronnen: Blog PSP