Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-06-2021 Branches roepen nieuw kabinet op te zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie

In een brief aan informateur Hamer vragen tien mkb-brancheorganisaties, waaronder de NRK, om in de komende kabinetsperiode nieuwe duurzaamheidsinstrumenten te ontwikkelen voor een rechtvaardige en effectieve financiering van een florerend duurzaam Nederlands mkb. Zij roepen op te stoppen met het eenzijdig neerleggen van de kosten bij mkb-bedrijven.

Door de onevenredig grote stijging van de energierekening en de beperkte toegang tot subsidies, wordt het mkb-sectoren moeilijk gemaakt om te blijven verduurzamen. De ondertekenaars van deze brief zijn Koninklijke Metaalunie, Federatie Nederlandse rubber- en kunststofindustrie (NRK), Nederlandse brood- en banketbakkers ondernemersvereniging (NBOV), Koninklijke CBM branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, KVGO brancheorganisatie grafimedia, BOVAG, Vakcentrum voor Zelfstandige Retail Ondernemers, Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), AGF Detailhandel Nederland (ADN) en Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Zij vertegenwoordigen in totaal 41.000 bedrijven, 500.000 werknemers en een gezamenlijke omzet van 165 miljard euro.

De brief is onderwerp van een persbericht dat Koninklijke Metaalunie 3 juni namens de samenwerkende branches uitgaf. De afgelopen jaren wordt de rekening van de energietransitie eenzijdig bij mkb-ondernemers gelegd. Dit komt onder meer door de scheve, degressieve kostenverdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Bovendien is de verdeling van de ODE-kosten per 2020 verschoven. Hierdoor dragen bedrijven tweederde van de lasten, en huishoudens een derde.

Last ODE ligt bij mkb
De Opslag Duurzame Energie is een bijdrage die bedrijven en consumenten betalen aan de kosten van verduurzaming en verlaging van de CO2-uitstoot. Mkb-bedrijven betalen in verhouding tot grote (ETS-) bedrijven erg veel. De ODE is sinds 2018 ook zeer fors gestegen. Zo bedraagt de ODE-stijging bij de rubber- en kunststofindustrie circa 450% in 2021, ten opzichte van 2018. Die stijging betalen grote en kleine NRK-leden.

Onder leiding van Hans Tanger, Kees van Oostenrijk en Heimen van Diest heeft het NRK-bestuur samen met de andere organisaties hard gewerkt aan de brief aan de informateur. Zij roepen de onderhandelende partijen voor een nieuw regeerakkoord op om de klimaatrekening eerlijker te verdelen en de ODE te verlagen. De aanleiding van de samenwerking is een onderzoek door CE Delft waar Milieudefensie vorig jaar opdracht voor gaf.

Positie NRK verduidelijken en versterken
Met de medewerking aan de brief wil NRK haar positie naar lidbedrijven én maatschappij verduidelijken. Zoals vicevoorzitters Kees van Oostenrijk en Hans Tanger zeggen:
“Als de NRK naar buiten treedt, willen we onze positie versterken in de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof. We willen aanspreekbaar en toegankelijk zijn, zodat de overheid en andere stakeholders ons willen betrekken in de relevante discussies en maatschappelijke trajecten. Daarvoor moeten we zichtbaar aanwezig zijn en blijven. Daarbij is ons uitdrukkelijke uitgangspunt als ondernemingen in de sector, dat wij altijd vanuit onze prioriteit van rendement en continuïteit handelen, want alleen vanuit die basis zijn wij in staat te investeren in duurzame innovatie ten faveure van een groeiende bijdrage aan de circulaire economie. ‘Rethink’ met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew hoort daarbij als uitgangspunt voor duurzaamheid!”

Downloads:
De brief van de tien branches aan de informateur
Persbericht 3 juni 2021 - Nieuw kabinet moet zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie