Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-05-2021 Innovatieve filtertechnologie leidt tot energiebesparing en emissiereductie bij Forbo Flooring
Innovatieve filtertechnologie leidt tot energiebesparing en emissiereductie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies.

Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking voor toepassing in de consumenten- en projectmatige omgevingen. Hiervoor beschikt Forbo in Coevorden over drie productielijnen, waarop de vinyl vloerbedekking als het ware ‘gebakken’ wordt op het dragermateriaal. In dit proces komen vluchtige organische stoffen vrij. Tot op heden werden deze stoffen verwijderd door naverbranding. Zeer effectief, maar energetisch gezien niet efficiënt.

Rookgassen reinigen
In nauwe samenwerking met Forbo en adviesbureau Tauw heeft BlueTerra de afgelopen twee jaar de mogelijkheid onderzocht om de rookgassen op een efficiëntere manier te reinigen. Aan de hand van deskundige emissiemetingen en met behulp van een pilot project is een innovatieve filtertechnologie geselecteerd waarmee de emissies tot ruim onder de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit kunnen worden teruggebracht.

Uitrol naar lijn 1 en 2
Gelijktijdig wordt het aardgasverbruik en daarmee ook de CO2-emissie drastisch gereduceerd. Forbo gaat deze technologie in de zomer van 2021 voor lijn 3 toepassen. Na evaluatie zal naar verwachting verdere uitrol plaatsvinden voor lijn 1 en lijn 2. Een prachtig resultaat na ruim twee jaar hard werken. Het onderzoek is ondersteund vanuit een pilot bij drie bedrijven, waaronder Forbo. Deze pilot is gefinancierd door de provincie Drenthe.

Bronnen: BlueTerra