Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-03-2021 Grondstoffentekorten in Europa hebben invloed op productie kunststofproducten

De Europese markt voor polymeren staat al enkele maanden onder druk. De negatieve gevolgen van grondstoffenschaarste en prijsstijgingen hebben grote gevolgen voor de productie van kunststofproducten in de EU. Kunststofverwerkende bedrijven in heel Europa melden schrikbarend lage voorraden en moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde grondstoffen om hun productie draaiende te houden, aldus EuPC.

De vraag naar polymeren herstelde zich in Europa in de tweede helft van 2020 na een sterke productiedaling als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende lockdown maatregelen. Maar terwijl kunststofverwerkers hun productie opnieuw begonnen op te voeren, groeide het aanbod van grondstoffen niet dienovereenkomstig.

“Sinds december 2020 is de situatie snel verslechterd. Bovendien zorgen extreme weersomstandigheden in de VS tot productieverliezen die ook de Europese markt beïnvloeden. Daarnaast hebben Europese producenten de afgelopen maanden steeds meer gevallen van overmacht gemeld, zoals de Polymers for Europe Alliance al in januari heeft gemeld", verklaart EuPC-directeur Alexandre Dangis.

De situatie wordt nog verergerd door tekorten aan zeecontainers. Als gevolg hiervan zijn de prijzen voor polymeren zelf tot recordhoogtes gestegen. 

Lees meer

Bronnen: Persbericht EuPC