Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-03-2021 Cao-tekst 2020 - 2021 gepubliceerd

Begin maart heeft NRK Werkgevers het nieuwe cao-boekje 2020-2021 met een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 gepubliceerd. Lidbedrijven kunt het digitale boekje beschikbaar stellen aan hun werknemers. Via de website is de nieuwe tekst binnenkort ook per artikel te raadplegen. 

Download hier het cao-boekje 2020-2021

Een korte leidraad door het boekje:

Loonstijgingen per 1 januari 2021
De loonstijgingen zijn opgenomen in de (minimum)salaristabellen in bijlage 5B. Deze tabellen zijn al eerder naar de bedrijven toegestuurd om de loonstijging van 1 januari jl. tijdig door te kunnen voeren.

Pensioen
Met deze cao is de integratie van de pensioen-cao en arbeidsvoorwaarden-cao helemaal afgerond. Ook de fusie van NWBC en NWBP tot NRK Werkgevers is in de cao verwerkt. En ook al loopt deze cao in mei 2021 af, de pensioenafspraken zijn al voor 3 jaar gemaakt  (tot en met 2024), dat is samengevat in bijlage 9A.

Het nieuwe roosteren
Een belangrijke vernieuwing in deze cao is ‘Het nieuwe roosteren’. In de cao-tekst is dat verwerkt in artikel 3.1 (Arbeidsduur en dienstrooster) met bijlagen 3B (Standaardroosters en toeslagen) en 3C (Protocol Aanpassen Rooster) en in artikel 5.4.1 (Ploegentoeslag) met bijlage 5C (klokurenmatrix). Het hele project is handig bij elkaar te vinden op de pagina CAO Kunststof en Rubber - Pilotproject Nieuwe Roostermethode; bekijk daar ook het filmpje waarin de principes van het nieuwe roosteren heel duidelijk worden uitgelegd.

Cao-toolbox
In bijlage 13G wordt verwezen naar de cao-toolbox. Deze biedt hulpmiddelen voor de toepassing van de cao, zonder dat verplicht is om deze hulpmiddelen te gebruiken. De cao-tools zijn te vinden via www.caokunststofenrubber.nl/cao-tools. De pagina wordt binnenkort weer bijgewerkt maar een aantal cao-tools is nog in ontwikkeling. 

Vervolg
Deze cao is het resultaat van fase 4 van het project Rosetta (vernieuwing van de cao). Rosetta moet uiteindelijk landen als een moderne en ook goed leesbare cao, die aantrekkelijk is voor de hele kunststof-, rubber- en lijmindustrie. Dit vernieuwingsproces is al een aantal jaren gaande, maar is in een nieuwe dynamiek gekomen doordat deze laatste cao alleen met De Unie is afgesloten. Hoe we verder gaan en op welke termijn er een nieuwe cao komt, moet nog blijken. Zoals gebruikelijk heeft ook deze cao 2020-2021 een nawerking, daarom loopt de ‘geldigheid’ na 30 april 2021 gewoon door.