Home > Nieuws > Nieuwsbericht
11-11-2020 Mogelijkheden voor eerder stoppen met werken

Per 1 januari 2021 treedt een nieuwe maatregel in werking als onderdeel van het pensioenakkoord: de tijdelijke RVU‑vrijstelling (Regeling Vervroegd Uittreden). Dit houdt in dat werkgevers en werknemers afspraken met elkaar kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een zogenaamde RVU-boete tegenover staat. Op 23 november en 3 december vinden webinars plaats over de RVU-wet en de subsidieregeling MDI&EU.

Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers met zwaar werk die niet gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen. In diverse sectoren en ondernemingen vinden momenteel gesprekken plaats over de vormgeving van regelingen voor zwaar werk.

Webinars
Wilt u meer weten over de RVU-wet en de subsidieregeling MDI&EU? Op maandag 23 november en donderdag 3 december organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW en werkgeversorganisatie AWVN een webinar over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de subsidieregeling MDI&EU die per 1 januari 2021 in werking treden. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden

Informatie over deze regeling
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en werkgeversorganisatie AWVN zijn een project gestart om brancheorganisaties, sectoren en werkgevers met een eigen arbeidsvoorwaardenpakket te informeren over deze regelingen. Klik hier voor informatie over de inhoud, impact en toepassing van deze regeling.