Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-08-2020 Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. Maar ook werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd even goed wat die rol en positie in de organisatie is. De handreiking 'arbomaatregelen preventiemedewerker' biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf, om hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger kunnen oppakken.

De publicatie is een uitgave van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Zij vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers hun rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen. 

Wat is de rol van de preventiemedewerker?
Preventiemedewerkers kunnen een zeer bepalende rol spelen bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Niet voor niets heeft de Arbowet het over deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een rol hebben bij:
- het in kaart brengen en het aanpakken van de risico’s op de werkvloer;
- een centraal aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf over arbeidsomstandigheden;
- werknemers helpen bij een gezonde en veilige werkwijze, en
- een onafhankelijke signaalfunctie hebben voor als zaken niet goed gaan.

Lees meer